Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВІТРОВИЙ РЕЖИМ ВЕЛИКОГО МІСТА

Шевченко О., Сніжко С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто особливості вітрового режиму урбанізованого середовища. Висвітлено основні чинники, що визначають формування поля вітру великого міста. Розкрито механізм та описані необхідні умови для утворення сільського бризу. Охарактеризовані основні трансформації повітряного потоку в міському каньйоні, які можуть формуватися залежно від напрямку вітру, а також – від характеристик та напрямку каньйону. Наведено особливості обтікання повітряним потоком окремих будівель та охарактеризовано зону зміщення повітряного потоку, зону вітрової тіні та зону вирівнювання потоку, що формуються при цьому.

Ключові слова:
вітер, вітровий режим великого міста, урбанізоване середовище, послаблення вітру в місті, сільський бриз, аерація великого міста, вітрова тінь, трансформації вітру в міському каньйоні.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.3

Посилання:

 1. Гордюк І.В., Дорошенко Ю.О. Комп’ютерне моделювання повітряних потоків у міській забудові // Новітні комп’ютерні технології. – 2013.  – Випуск XI. – С.166–168.
 2. Ліпінський В.М., Дячук В.А., Бабіченко В.М. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, – К., 2003.
 3. Михайлова М.К., Далинчук В.С., Бушманова А.В., Доброгорская Л.В. Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий с учетом аэродинамических аспектов // Строительство уникальных зданий и сооружений. – 2016. – №10 (49). – С. 59–74.
 4. Мягков М.С., Губернский Ю.Д., Конова Л.И., Лицкевич В.К. Город, архитектура, человек и климат / Под ред. М.С. Мягкова. – М., 2007.
 5. Особенности ветрового режима типовых форм городской застройки.// Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://www.marhi.ru/AMIT/2014/1kvart14/myagkov/abstract.php.
 6. Background on Urban Growth and Urban Heat Islands // Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://rsd.gsfc.nasa.gov/912/urban/background.htm.
 7. Barlag A-B, Kuttler W. The significance of country breezes for urban planning // Energy and buildings 1990/91; 15-16. – С. 291-297.
 8. Climate booklet for urban development: references for zoning and Planning. Baden-Württemberg Innen Ministerium. – Stuttgart, 2004.
 9. Erell E., Pearlmutter D., Williamson T. Urban Microclimate : Designing the Spaces Between Buildings. – London, Washington, DC, 2012– 452 P.
 10. Landsberg H.E. The Urban Climate. – N.Y., 1981.
 11. Landsberg H.E. The Urban Climate // International Geophysics Series. N. – 1981. – Vol.28. – P.769-779.
 12. Oke T.R. Boundary Layer Climates – 2nd ed, – M., L., N.Y., 1987.
 13. Oke T.R., Mills G., Christen A., Voogt J.A. Urban Climates – C.,
 14. Santamouris M., Papanikolaou N., Koronakis I., Livada I., Asimakopoulos D. Thermal and air flow characteristics in a deep pedestrian canyon under hot weather conditions // Atmospheric Environment. – 1999. – V 33. – P. 4503–4521.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Shevchenko O., Snizhko S.  (2018) Big city wind regime. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 13-20 (in Ukranian, abstr. in English).