Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ХХІ СТ.

Масляк П. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто основні закономірності формування політичної карти світу і його окремих регіонів у ХХІ ст. До них належать: закономірність неминучого розпаду імперій, закономірність зростання кількості країн на політичній карті світу, закономірність створення національних держав і закономірність геополітичного маятника історії.
Запропоновано психолого-менталітетний підхід до оцінки просторово-територіальних чинників у політичній географії. Він полягає в зміні національного менталітету у залежності від зміни національних простору і території.
Визначено головні протиріччя між дією об’єктивних закономірностей формування політичної карти світу в ХХІ ст. і принципами міжнародних відносин. Вони полягають у відставанні сформованих принципів міжнародних відносин від змін на політичній карті світу.

Ключові слова:
політична карта світу, закономірності формування політичної карти світу,  принципи міжнародних відносин

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.2

Посилання:

 1. Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: Монографія, – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011.
 2. Дахно І.І. Країни світу: енциклопедичний довідник, – К.Мапа, 2004.
 3. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі, – Л.: ЛНУ, 2000.
 4. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник, – Л.: Ліга-прес, 2005
 5. Масляк П.О. Країнознавство : Підручник, – К.: Знання, 2008.
 6. Рожков С.С. Динамика империй. – К.: Ин-т физики АН Украины, 1993.
 7. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України, – К.: Логос, 1999.
 8. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії, – Л.: ЛНУ, 2003.
 9. Юрківський В.М. Країни світу, – К.: Либідь, 2001.
 10. Яценко Б.П. Політична географія, – К.: НАНУ, 2005.
 11. Taylor P.I. The state as container: Territoriality in the Modern World System|| Progress in Human Geography . – 1994.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Masliak P.  (2018) Political geography of XXI century. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 10-13 (in Ukranian, abstr. in English).