Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВИПУСК 72

Про журнал


Зміст випуску 3 (72)


Олійник Я., Ващенко О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Масляк П. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ХХІ СТ.


Шевченко О., Сніжко С. ВІТРОВИЙ РЕЖИМ ВЕЛИКОГО МІСТА


Смирнов І. ТЕРИТОРІАЛЬНА ТА ЛОГІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ УРБОТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)


Бейдик О. ОСНОВНІ РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН У ТАБЛИЦІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР


Мотузенко О., Урбані Л., Дем’яненко С., Петліна Д. ІНТЕГРАЦІЯ ВИНАХІДНИКІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В РИНОК ІННОВАЦІЙ


Запотоцька В. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ


Корома Н. ПРОСТОРОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ВЕЛИКОМУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ МІСТІ: ПРИКЛАД ХАРКОВА


Михайленко Т., Січка А. ПОБУЗЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОСЕРЕДОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Заваріка Г. КОНФЛІКТ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТА ЙОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР


Бейдик О., Семенко Б. НАЦІОНАЛЬНА ТА СВІТОВА СПАДЩИНА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ


Запотоцький С., Горин І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Уліганець С., Аріон О., Боль Д. РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ


Матвієнко Н., Матвієнко В. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ХОРВАТІЇ


Міщенко О. ВОДНІ ДЖЕРЕЛА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СТРУКТУРІ САКРАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ


Завантажити (.pdf)

Рецензії (.pdf)