Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Карпенко О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

У статті проведений аналіз тенденцій розвитку сільськогосподарського машинобудування. Особлива увага була приділена аналізу особливостей розвитку виробництва сільськогосподарської техніки для зернового господарства та відображено тенденції зміни в сучасному стані галузі. Встановлено, що сільськогосподарське машинобудування України поступово почало відроджуватись. Отримані результати аналізу розвитку виробництва сільськогосподарської техніки для зернового господарства дозволили дійти висновку про те, що саме інвестиційні ресурси зможуть вивести сільськогосподарське машинобудування, а саме виробництво техніки для зернового господарства, з кризи. В роботі оцінено обсяг імпорту сільськогосподарської продукції. Важливе місце в аналітичному дослідженні займає оцінка забезпеченості технікою зернового господарства. У роботі сформульовані основні завдання підприємств з виробництва сільськогосподарської техніки для зернової галузі.

Ключові слова:
сільське господарство, сільськогосподарська техніка, зерновий комплекс, зернозбиральна техніка.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.26

Посилання:

1. Аграрне інформаційне агентство Agravery, 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-agrarii-zabezpeceni-osnovnimi-vidami-silgosptehniki-lise-na-50
2. Агропортал «Пропозиція» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/populyarnost-otechestvennoy-tehniki-postepenno-umenshaetsya-ekspert.
3. Аннєнков І.О. Розвиток сільськогосподарського машинобудування України (Питання періодизації) / І. О. Аннєнков // Історія науки і біографістика. – 2009. – Вип. 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2009-1/09.pdf
4. Антощенков В.М. Огляд ринка сільськогосподарської техніки для підприємств АПК України / В.М. Антощенков, Р.В. Антощенков // Вісник ХНТУСГ. – Харків. – Вип. 124. – Том 2. – С. 15–16.
5. Біржа сільгосптехніки Traktorist.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://traktorist.ua/articles/116-made-in-ukraine-malovidomi-virobniki-silgosptehniki-na-yakih-varto-zvernuti-uvagu..
6. Войнаренко М.П. Прикладні засади інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування / М.П. Войнаренко // Ефективна економіка. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5523
7. Горошкова, Л. А. Сучасний стан розвитку регіонального сільськогосподарського машинобудування в Україні / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, I. О. Карбівничий // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної: збірник наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 14. – С. 77–83.
8. Інтернет-видання “Народний Кореспондент” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nk.org.ua/ekonomika/ukraina-byivshuyu-jitnitsu-sssr-v-oon-priznali-golodayuschey-stranoy-132386.
9. Лебедєв, К. А. Інвестиційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази зернопродуктового підкомплексу / К. А. Лебедєв // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 84-88.
10. Надтока О. Ф., Топузов О. М. Посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Вид. «Оріон», 2017. – 208 с.− с. 137
11. Про виробництво в 1990-1995 роках малогабаритних тракторів Т-08 і сільськогосподарських знарядь до них для особистих підсобних господарств громадян і сімейного орендного підряду : Постанова від 2 серпня 1989 р. N 207 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-89-%D0%BF
12. Про збільшення виробництва кормового люпину в господарствах Української РСР : Постанова від 09.12.1985 №428 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/428-85-п
13. Сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/f3
14. Статистичний збірник за 2005 рік // Держ. служба статистики України. – Київ: 2006. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm – «Україна у цифрах»
15. Статистичний збірник за 2010 рік // Держ. служба статистики України. – Київ:, 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm – «Україна у цифрах»
16. Статистичний збірник за 2014 рік // Держ. служба статистики України. – Київ: 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm – «Україна у цифрах»
17. Статистичний збірник за 2015 рік // Держ. служба статистики України. – Київ: 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm – «Україна у цифрах»
18. Статистичний збірник за 2016 рік // Держ. служба статистики України. – Київ: 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm – «Україна у цифрах»
19. Статистичний збірник “Сільське господарство України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurowine.com.ua/minisites/fermerhouse/node/374
20. Статистичний збірник. Сільське господарство України, 2014 рік.– К., 2015. –188 c..
21. Статистичний щорічник за 2011 // Держ. служба статистики України. – Київ, 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.oneu.edu.ua/files/StatSchorichnyk%20Ukrainy%202012.pdf
22. Хома І. Б. Стратегічні напрями розвитку підприємств машинобудування для агропромислового комплексу [Текст] / І. Б. Хома, В. Б. Горбань, Г. А. Лех // Науковий вісник [Національного лісотехнічного університету України] : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2008. – Вип. 18.1. – С. 204-211.
23. Шульга І. Сільськогосподарське машинобудування в умовах глобалізації / І. Шульга // Економічний аналіз. Випуск 12. Частина 1. – 2013. – с. 140-144.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Karpenko O. (2018) Analysis of development of agricultural machinery production for grain growing in Ukraine during independence. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (71), 42-49 (in Ukranian, abstr. in English).