Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

 

ГЕОГРАФІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ УКРАЇНИ

Глибовець В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

В статті розглянуто питання поширення кримінальних правопорушень по території України в 2017 році. Ціллю статті є розкриття теми злочинності в Україні, як однієї з найважливіших проблем її подальшого розвитку як європейської держави. Автор акцентує увагу на місці України у різних міжнародних рейтингах, таких як Глобальний Індекс Миру, Глобальний індекс тероризму та ін.

Використовуючи статистичні дані Державної служби статистики України, автором було складено таблицю рівня кримінальних правопорушень по областям України. На основі аналізу таблиці, виділені області в яких злочинність у 2017 році зросла або зменшилась у порівнянні з попереднім роком. Складено рейтинг областей за 2017 та 2016 роки і порівняно їх між собою.

В статті виділені види кримінальних правопорушень чисельність яких найбільша та найменша по кожній області України. Автором подані ймовірні причини, які призводять до переважання крадіжок, а також тяжких та особливо тяжких злочинів над іншими видами злочинів в областях України. Приділяється увага кримінальним порушенням, пов’язаним з сутенерством. Перераховуються області, в яких у 2017 році були зафіксовані випадки сутенерства.

Автором статті пораховано кількість злочинів по областям України на 1000 осіб. Виділені області з найвищою, середньою та найнижчою кількістю злочинів на 1000 жителів.

Автор наголошує на тому, що освічені люди виїжджають з країни до Європи, Канади, США, Китаю та інших країн світу, зменшуючи кількість інтелігенції, яка менш схильна до скоєння злочинів. В статті названі головні чинники, які визначають географічні відмінності злочинності та запропоновані заходи для запобігання зростанню кількості кримінальних правопорушень в областях України.

Ключові слова:
географія злочинності, кримінальне правопорушення, Глобальний Індекс Миру, Глобальний індекс тероризму.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.17

Посилання:

  1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Кримінальний кодекс України. Ч. 1, ст. 11.
  3. Сутенерство. ZIK : Новини України. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zik.ua/tag/sutenerstvo
  4. У 2017 поліція виявила 371 кримінальне правопорушення, пов’язане з сутенерством [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1709160-u-2017-politsiya-viyavila-371-kriminalne-pravoporushennya-povyazane-z-sutenerstvom-krischenko
  5. Украина вошла в TOP-10 самых опасных стран по уровню насилия и преступности [Електронний ресурс] Режим доступу: https://strana.ua/news/17035-ukraina-voshla-v-top-10-samyh-opasnyh-stran-v-mire.html
  6. Уровень преступности на Украине сопоставим с Угандой [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ukraina.ru/news/20171127/1019568151.html
  7. Шнайдер, Ганс Йоахим. Криминология: Пер. с нем / Под общ. ред. Л.О. Иванова – М., 1994
  8. Bunge, Vіliam. Fitzgerald: The Geography of a Revolution, 1971
  9. Global Terrorism Index 2017 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
  10. Harvey, David. Social Justice and the City, 1973

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Glybovets V. (2018) Geography of criminality of Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 93-98 (in Ukranian, abstr. in English).