Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКСУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Вишневський В.

Національний авіаційний університет, Київ

Анотація:

Висвітлено досягнення в космічній сфері, які можуть бути використані в ексурсійно-туристичній діяльності. Наведено відомості про дистанційне зондування Землі, зокрема, джерела отримання супутникових знімків. Окреслено завдання, які можна виконувати, спираючись на супутникові знімки та засоби їх обробки. Дано опис найуживаніших інтернет-ресурсів і програм, використання яких дає змогу візуалізувати місцевість, отримувати об’ємні зображення, прокладати маршрути подорожей, визначати географічні координати, встановлювати завантаженість автошляхів. Наведено конкретні приклади використання згаданих ресурсів і технологій.

Ключові слова:
дистанційне зондування Землі, супутникові зображення, GPS, маршрут, туризм

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.14

Посилання:

  1. Авдан О.Г. Інтернет-брендінг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств. Економіка. Управління. Інновації. 2013. № 1 (9).
  2. Вишневський В.І. Екологічний туризм. К.: Інтерпрес 2015. 140 с.
  3. Вишневський В.І., Шевчук С.А. Використання дистанційного зондування Землі для з’ясування термічних особливостей Українських Карпат //  Український журнал дистанційного зондування Землі. 2016. № 12. С. 47–52.
  4. Вишневський В.І., Шевчук С.А. Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях водних об’єктів України. К. 116 с.
  5. Геоинформационные порталы и геосервисы как инновационный элемент повышения качества услуг санаторно-курортной и туристской сферы / Пестерова Н.М., Цыганкова С.М., Боброва О.Ю., Цулая И.В. // Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы. Анапа. 2012. С. 209–214.
  6. Геологічна служба США // Електронний ресурс. – Режим доступу: www.glovis.usgs.gov.
  7. Глєбова А.О. Інноваційні технології у туристичній галузі. Економіка. Управління. Інновації. 2012. №2 (8).
  8. Информационное обеспечение туризма / Морозова Н.С., Морозов М.А., Чудновский А.Д. и др. М.: Федеральное агентство по туризму. 2014. 288 с.
  9. Інтерактивний браузер НАСА. – Режим доступу: https://worldview.earthdata.nasa.gov.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Vyshnevskyi V. (2018) Use of space and information technologies in excursion and touristic activity. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 79-83 (in Ukranian, abstr. in English).