Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ШВИДКОСТІ ВІТРУ НА ТЕРИТОРІЇ МАРОККО У 2020-2050 РР.

Хохлов В., Ель Хадрі Ю.

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Анотація:

У статті викладено аналіз результатів розрахунків  середньорічної і середньомісячної швидкості вітру та добового максимуму швидкості вітру за 11-ма регіональними кліматичними моделями проекту CORDEX-Africa на період 2020-2050 рр. у Марокко. Визначено можливі кількісні показники середньої швидкості вітру, добового максимуму швидкості вітру та їх просторово-часового розподілу у період 2020-2050 рр. в Марокко. Встановлено, що у майбутньому на більшої частині території Марокко переважатимуть слабкі та помірні вітри, і спостерігатиметься два типи річного ходу швидкості вітру. Найбільш сприятливими для розвитку вітроенергетики будуть ділянки, розташовані на березі Середземного моря та Атлантичного океану, а також південна частина Марокко.

Ключові слова:
швидкість вітру, добовий максимум швидкості вітру, піковий фактор пориву вітру, регіональні кліматичні моделі, Марокко, CORDEX-Africa.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.12

Посилання:

 1. Алисов Б.П. Климатология / Б.П. Алисов, Б.В. Полтараус. М., 1974.
 2. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология. Л., 1991.
 3. Де Рензо Д. Ветроэнергетика / Под ред. Д. де Рензо: Пер. с англ.; под ред. Я.И. Шефтера. М., 1982.
 4. Дроздов О.А. Климатология / О.А. Дроздов, В.А. Васильев, Н.В. Кобышева, А.Н. Раевский, Л.К. Смекалова, Е.П. Школьный. Л., 1989.
 5. Методические указания «Проведение изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок». РД 52.04.275-89. М., 1991.
 6. Павлова Т.В., Катцов В.М., Мелешко В.П., Школьник И.М., Говоркова В.А., Надежина Е.Д. Новое поколение климатических моделей // Труды ГГО. 2014. Вып. 575. С. 5-64.
 7. Слиже М.О., Семергей-Чумаченко А.Б., Эль Хадри Ю. Современное распределение ветра в Марокко // Український гідрометеорологічний журнал. 2016. №17. С. 61-69.
 8. Donat M.G., Leckebusch G.C., Wild S., Ulbrich U. Future changes in European winter storm losses and extreme wind speeds inferred from GCM and RCM multi-model simulations. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 2011. no. 11. рр. 1351-1370. doi:10.5194/nhess-11-1351-2011
 9. Graybeal D.Y. Relationships among daily mean and maximum wind speeds, with application to data quality assurance. Int. J. Climatol. 2006, no 26. pp. 29-43. DOI: 10.1002/joc.1237
 10. Harris A.R. On Establishing a Climatology of Gust Factors and Assessing Their Ability to Forecast Wind Gusts in Milwaukee, WI. Theses and Dissertations. 2016. URL:https://dc.uwm.edu/etd/1150
 11. IS-ENES climate4impact portal. URL:https://climate4impact.eu/ (дата звернення: 23.09.2017)
 12. Renewable Energy Transitions in Jordan and the MENA Region. Amman, 2015. URL:http://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/12045.pdf (дата звернення: 10.03.2018)
 13. Roadmap for a renewable energy future. URL:http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_2016_edition_summary.pdf (дата звернення: 10.01.2018)
 14. Tong W. Wind Power Generation and Wind Turbine Design. Southampton, 2010.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Khokhlov V., El Hadri Y. (2018) Spatio-temporal distribution of wind speed and daily maximum wind speed in Morocco for the period 2020-2050. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 68-71 (in Ukranian, abstr. in English).