Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК “ДЖАРИЛГАЧСЬКИЙ”

Гетьман В.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України, Київ

Анотація:

Основною територіальною ділянкою національного природного парку “Джарилгацький” є острів Джарилгач з вузькою косою в його західній частині. Острівний масив псамофітного степу є однією з найбільших цінностей заповідної природи півдня України.
У статті аналізуються особливості природних умов та ресурсів національного природного парку “Джарилгацький”. Звертається увага на геоморфологічні особливості коси – острова Джарилгач, а також піднімається питання розвитку природно-заповідної установи як природної лабораторії (банку) по збереженню рідкісних тварин та рослин.

Ключові слова:
Національний природний парк, коса, острів, флора, фауна.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.8

Посилання:

  1. Ардамацкая Т.Б. Краткая характеристика орнитофауны о. Джарылгач / Т.Б. Ардамацкая // Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения. – Вестн. зоологии. – 2000. – С. 74-83.
  2. Бойко М.Ф. Растительный мир Херсонской области / М.Ф. Бойко, Н.В. Москов, В.И. Тихонов. – Симферополь: Таврия, 1987. – 142 с.
  3. Гетьман В.І. Проблема Молочного лиману та шляхи її розв’язання / В.І. Гетьман // Екологічний вісник, № 68, 2011. С. 23-26.
  4. Геоморфология Украинской ССР: Учеб. пособие / Рослый И.М., Кошик Ю.А., Палиенко Э.Т. и др. Под общ. ред. Рослого И.М. – К. : Вища школа, 1990. – 287 с.
  5. Дубина Д.В. Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.) / Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, № 2. – С. 128-142.
  6. Природа Херсонської області. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. -120 с.
  7. Проект організації території національного природного парку “Джарилгацький”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 грудня 2016 р. № 541.
  8. Физико-географическое районирование Украинской ССР. – К. : изд-во Киевск. ун-та, 1968. – 683 с.
  9. Шарлемань М. По заповідниках півдня України // Охорона пам’яток природи на Україні. – Харків, 1928. – С. 1-15.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Getman V. (2018) National Nature Park “Dzharylgatskyi”. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 50-53 (in Ukrainian, abstr. in English).