Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

NATURE CONSERVATION VALUE OF THE CENTRAL SVYDOVETS MOUNTAINS (UKRAINIAN CARPATHIANS)

1 Kagalo A., Kanarsky Y., Mykitchak T., Kobiv Y., Kyyak V., Sytschak N., Bashta A.-T.,
2 Kovtoniuk O.,
Tsaryk J., Dykyy I., Shydlovskyy I., Reshetylo O.

1 Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine, Lviv
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv
3 Ivan Franko National University of Lviv

Abstract:
North-central part of the Svydovets Mts with adjacent upper Chorna Tisa river basin belongs to the most preserved and less disturbed mountain ecosystems in the Ukrainian Carpathians characterized by high biotic and landscape diversity. This area has been highly threatened lately because of the construction of a large recreation ski and spa resort “Svydovets” is being planned here. An unprecedentedly massive disturbance and transformation of natural complexes in the area about 15-20.000 ha is expected to happen on the territory, which is almost unpopulated and hardly accessible.
This area is characterized by unique low-disturbed high-mountain glacial landscapes, valuable hydrological objects, old-grown and virgin forests of high conservation value, habitats and populations of dozens of threatened plant and animal species. At least 43 rare and threatened species of vascular plants, 14 – invertebrates, 4 – amphibians, 19 – birds, 14 – mammals included in the Red Data Book of Ukraine (2009) occur here. The high-mountain zone of the Svydovets Mts is exceptionally significant for biodiversity conservation in the Ukrainian Carpathians as one of the most important refuges of the relic boreal-alpine and endemic Carpathian biota.
Implementation of the mentioned ambitious business project will lead to destructive consequences for natural ecosystems and landscapes of the whole Svydovets mountain range as well as deterioration of hydrological regime and contamination of the upper Chorna Tisa river basin. It will pose the threat of devastation to ecosystems of the unique glacial mountain lakes, mires and rocks, riverine and subalpine forests, habitats and populations of many rare plants and animals protected in Ukraine and in the European Union.
In these circumstances, the need emerges to establish the “Central Svydovets Mts” Nature Protected Area of national importance which could protect the natural environment and biodiversity within the territory threatened by the unacceptable business project.

Keywords:
biodiversity conservation, the devastation of mountain ecosystems, protected areas, ski and spa resort, Svydovets Mts, Carpathians.

Language:
Ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.6

References:

 1. Agroklimatychnyy dovidnyk po Zakarpatskii oblasti. – Kyiv: Derzhsilhospvydav Ukrainskoi RSR, 1960. – 120 s., dodatky.
 2. Bashta A.-T.V. Alpijska tynivka v Ukrainskykh Karpatakh // Mizhnarodni aspekty vyvchennya ta okhorony bioriznomanittya Karpat. – Rakhiv, 1997. – S.4-7.
 3. Bashta A.-T.V. Fauna i poshyrennya kazhaniv (Chiroptera: Vespertilionidae) v Ukrainskykh Karpatakh // Naukovyy visnyk DPM. – 2009. – Vyp. 25.– S.267-274.
 4. Vodna Ramkova Dyrektyva ES 2000/60/EU : osnovni terminy ta jikh vyznachennya. – Kyiv: Vyd. ofitsiine, 2006. – 240 s.
 5. Vodnyy kodeks Ukrainy: ofitsijnyi tekst zi zminamy stanom na 04.08.2014 № 1990-ІІ // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2016. – 2/3. – S.10.
 6. Geobotanichne rajonuvannia Ukrainskoi RSR. – Kyiv: Naukova dumka, 1977. – 303 s.
 7. Hodovanets B.J. Suchasnyy stan populatsii berkuta(Aquila chrysaetos) v Ukrainskykh Karpatakh // Vestnik Zoologii. – 2003. – T.37, No2. – S.47-50..
 8. Hodovanets B.J. Ornitofauna Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka // Pryroda Karpat. – 2016. – № 1. – S.55-66.
 9. Dyrektyva Evropejskoho Soyuzu 92/94/EES pro zberezhennia pryrodnukh oselyshch ta vydiv pryrodnoi fauny I flory (1992) / Oselyshchna kontseptsiya zberezhennia bioriznomanittya : bazovi dokumenty Europejskoho Soyuzu / red. A. Kagalo, B. Prots. – Lviv: ZUKC, 2012. – S.28-95.
 10. Ekologichnyy stan vodotokiv baseinu Verkhnyoi Tysy (Ukrainsko-Rumunska dilyanla) / red. S. Afanasyev. – Uzhgorod: IBA, 2010. – 36 s.
 11. Zelena knyha Ukrainy / pid z. red. Y.P.Didukha. – Kyiv: Alterpres, 2009. – 448 s.+48 kolor.s.
 12. Kanarskyi Y.VKlimatychni zminy v regioni Ukrainskykh Karpat na pochatku XXI stolittya ta jikh vplyv na biotychne riznomanittya // Naukovi osnovy zberezhennya biotychnoi riznomanitnosti. – 2016. – Tom 7(14), № 1. – S.15-36.
 13. Kyyak V.G. Mali populatsii ridkisnykh vydiv roslyn vysokohir’ya Ukrainskykh Karpat. – Lviv: Liha-Pres, 2013. – 248 s.
 14. Kish R.Y., Danylyk I.M. Jizhacha holivla vuzkolysta // Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyy svit / red. Y. Didukh. – Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009. – S.269.
 15. Kobiv Y., Prokopiv A., Borsukevych L., Helesh M. Poshyrennya, stan populatsii ta kharakterystyka oselyshch ridkisnykh I zahrozhenykh vydiv roslyn u pivnichnii chastyni Svydovtsia (Ukrainski Karpaty) // Visnyk Lvivskoho Universytetu. Serija biologichna. – 2009. – Vyp. 49. – S.63-82.
 16. 16. Kobiv Y.JPopulatsii ridkisnykh vydiv roslyn Ukrainskykh Karpat : struktura, dynamika, zberezhennya. – Avtoref.dys…. doktora boil.nauk. – Kyiv, 2014. – 40 s.
 1. Kovtonyuk O.V., Tsvelykh E.M. Sniholavynni protsesy terytorii baseinu verkhnyoi techii r. Chorna Tysa / Problemy geomorfologii i paleogeografii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. – Lviv: vud-vo LNU, 2014. – S.98-104.
 2. Korb S.K. Katalog dnevnykh babochek byvshego SSSR, s zametkami po sistematike i nomenclature. – Nizhnii Novgorod, 2005. – 158 s.
 3. Kravchuk Y.S. Geomorfplogiia Polonynsko-Chornohirskykh Karpat. – Lviv: VC LNU im. Ivana Franka, 2008. – 188 s.
 4. 20. Kruglov IDelimitatsiia, metryzatsiia ta klasyfikatsiia morfohennykh ekoregioniv Ukrainskykh Karpat. – Ukrainskyy geografichnyy zhurnal. – 2008. – s.59-68.
 1. Malynovskyy K.A. Roslynnist’ vysokohir’ya Ukrainskykh Karpat. – Kyiv: Nauk. dumka, 1980. – 280 s.
 2. Mateleshko O.Y. Vodni tverdokryli Ukrainskykh Karpat. – Uzhgorod: Mystetska Liniia, 2008. – 200 s.
 3. Mykitchak T. Hillyastovusi (Cladocera) i veslonohi (Copepoda) rakopodibni masyvu Svydivets (Ukrainski Karpaty) // Visnyk Lvivskoho Universytetu. Serija biologichna. – 2016. – Vyp.72. – S.149-160.
 4. Obodovskyy O.H., Kurylo S.m., Dan’ko K.Y. ta in. Hidrometeorologichni umovy formuvannia ta prognoz maksymalnykh vytrat vody vesnyanoho vodopillya u verkhnii techii r. Chorna Tysa // Hidrologiia, hidrokhimiia i hidroekologiia. – 2010. – T.3(20). – S.67-75.
 5. Obodovskyy Y.O., Khilchevskyy V.K., Obodovskyy O.H., Konovalenko O.S. Hidromorfologichnyy stan richok verkhnyoi chastyny baseinu Tysy (v mezhakh Ukrainy) // Hidrologiia, hidrokhimiia i hidroekologiia.. – 2016. – T.4(43). – S.38-53.
 6. Oselyshchna kontseptsiya zberezhennia bioriznomanittya: bazovi dokumenty Europejskoho Soyuzu / red. A. Kagalo, B. Prots. – Lviv: ZUKC, 2012. – 278 s.
 7. Povidomlennya pro planovanu dijalnist’, yaka pidlahaye otsintsi vplyvu na dovkillya // Elektronnyi resurs. – Rezhym dostupu: http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/288/reports/3dbe4505ee9b689013734f8b54ee9d1b.pdf
 8. Popov S.G., Plyushch I.G. Bulavousyye cheshuekrylyye (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) Zapadnoi Ukrainy. – Uzhgorod: M-Studiya, 2004. – 577 s.
 9. Pryroda Zakarpatskoi oblasti / za red. K.I. Herenchuka. – Lviv: Vyshcha shkola. Vyd-vo Lviv. un-tu, 1981. – 156 s.
 10. Pryrodno-zapovidnyy fond Zakarpatskoi oblasti / zah. red. S.S.Pop. – Uzhgorod: Karpaty, 2011. – 256 s., ill.
 11. Rakhivskyy rayon: pryroda, naselennya, hospodarstvo: navch.-metod. posib. iz profesiino oriyentovanoi praktyky / za red. Y.B.Oliinyka. – Kyiv: VPC «Kyivskyy Universytet», 2015. – 254 s.
 12. Reshetylo O. Zoogeografiia. – Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2013. – 232 s.
 13. Rizun V.B. Turuny Ukrainskykh Karpat. – Lviv, 2003. – 207 s.
 14. 34. Romanenko V.D., Zhulynskyy V.M., Oksiiuk O.Pta in. Metodyka ekologichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy kategoriiamy. – Kyiv: Symvol-T, – 48 s.
 15. Tlumachnyy posibnyk oselyshch Rezolutsii №4 Bernskoi konventsii, shcho znakhodiat’sia pid zahrozoyu i potrebuyut’ spetsialnykh zakhodiv okhorony. Persha versiia adaptovanoho neofitsiinoho perekladu z angliiskoi (tretyoho proektu ofitsiinoi versii 2015 roku) / A.Kuzemko, S.Sadohurska, O.Vasylyuk. – Kyiv, 2017. – 124 s.
 16. Ukrainskiie Karpaty. Priroda / Holubets M.A., Havrusevich A.N., Zagajkevich I.K. i dr. – Kiev: Nauk. dumka, 1988. – 208 s.
 17. Khilchevskyy V.K., Leta V.V. Kompleksna otsinka yakosti vody r. Chorna Tysa // Hidrologiia, hidrokhimiia i hidroekologiia. – 2016. – Т. 3 (42). – S.50-56.
 18. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyy svit / red. Y. Didukh. – Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009. – 900 s.
 19. Chervona knyha Ukrainy. Tvarynnyy svit / red. I. Akimov. – Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009. – 900 s.
 20. Chervona knyha Ukrainskykh Karpat. Tvarynnyy svit / redO. Mateleshko, L. Potish. – Uzhgorod: Karpaty, 2011. – 336 s.
 21. Cherepanyn R.M. Arkto-alpijski vydy roslyn Ukrainskykh Karpat – Ivano-Frankivsk, 2017. – 92 s.
 22. Chopyk V.I. Vysokohirna flora Ukrainskykh Karpat. – Kyiv: Naukova dumka, 1976. – 268 s.
 23. Chorna Tysa. Infrastruktura kurortu // Elektronnyi resurs. – Rezhym dostupu: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=696d4ce40972474997ec0d55622c7716&extent=24.1569,48.2725,24.3473,48.3414
 24. 44. Carpathian list of endangered species. – WWF International Danube-Carpathian Programme, Vienna, Austria; and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland. – 2003. – 84 pp.
 25. Červený zoznam papradorastov a semenných rastlín a živočichov Slovenska. Ochr. Prír. – 2001. – 20 (Suppl.). – S. 48-81.
 26. Kanarsky Yu., Geryak Yu., Lyashenko E. Ecogeographic structure of the moth fauna (Lepidoptera, Drepanoidea, Bombycoidea, Noctuoidea) in Upper Tisa river basin and adjacent areas (Ukraine) // “The Upper Tisa River Basin”: Transylvanian Review of Systematic and Ecological Research, vol.11 (2011). – Sibiu, 2011. – P.143-168.
 27. Klášterský I. Ad floram Carpatorossicam additamenta critica. Pars II // Preslia. – Praha. – 1930. – № 9. – S. 5-21.
 28. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates / Farkač J., Král D., Škorpík M. [eds.]. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2005. – 760 pp.
 29. Roubal J. Katalog Coleopterа (Brouku) Slovenska a Podkarpatska na zaklade bionomickem a zoogeografickem a spolu systematicky doplnek Ganglbauerovych “Die Kafer von Mitteleuropa” a Reitterovy “Fauna germanica”. – II. – Bratislava, 1936. – 435 pp.
 30. Terek J., Kovalchuk A., Kovalchuk N. et al. For the knowledge of protisto-, micro-, macrofauna and environmental conditions in Svydovets lakes (Ukraine) // Prirodnicke vedy, 2004. – Vol.40. – P. 184-194.
 31. WWF. Old-growth forests and virgin forests of the Ukrainian Carpathians. HCVF // Elektronnyi resurs. – Rezhym dostupu: http://gis-wwf.com.ua/

Download (.pdf)

 

Suggested citation:

Kagalo A., Kanarsky Y., Mykitchak T., Kovtoniuk O., Kobiv Y., Kyyak V., Sytschak N., Bashta A.-T., Tsaryk J., Dykyy I., Shydlovskyy I., Reshetylo O. (2018) Nature conservation value of the central Svydovets mountains (Ukrainian Carpathians). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 35-46 (in Ukrainian, abstr. in English).