Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КЛІМАТУ (REMO) ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ КОЛИВАНЬ СТОКУ ВОДИ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА

Гребінь В., Мудра К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Здійснено перевірку чисельної кліматичної моделі REMO, наведено результати її перевірки для території досліджуваного басейну Дністра. Виявлено закономірності відхилень в отриманих результатах прогнозування. Для зменшення відхилень прогнозованих значень запропоновано використання перехідного коефіцієнту, застосування якого дозволяє зменшити відсоток відхилень майже вдвічі. Підтверджено достовірність передбачуваних тенденцій коливання стоку та можливість застосування даної кліматичної моделі для прогнозування стоку води на річках в басейні Дністра.

Ключові слова:
модель клімату, стік, верифікація

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.4

Посилання:

  1. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К., 2003. – 324 с.
  2. Горбачова Л.О. Оцінка можливих майбутніх змін водного стоку річок України (на середину ХХІ століття). – Проблемы материальной культуры – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ, c. 89-94.
  3. Днестр и его бассейн : Гидрологический очерк / Под ред. А.П. Доманицкого. – Л.: Гидрометиздат, 1941. – 308с.
  4. Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих водних об’єктів на території України внаслідок зміни клімату». – УкрГМІ, 2013. – 228 с.
  5. Краковська С.В., Паламарчук Л.В. Верифікація даних світового кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (REMO) щодо прогнозу приземної температури повітря за контрольний період 1961-1990 рр. – Наук. праці УкрНДГМІ, 2008, Вип. 257 – с.42-60.
  6. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6 Украина и Молдавия. / под pед. канд.т.н. М.С.Каганера, Л., Гидрометиздат, 1969 – 884 с.
  7. Стратегічні напрямки адаптації до зміни клімату в басейні Дністра. / Проект «Зміна клімату і безпека у Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі». – ISBN: 978-92-9234-240-1. – 2015
  8. O.Gorbachova, Y.B.Nabyvanets. Forecasting estimations of runoff change in Dniester Basin under conditions of climate change. – EGU Leonardo 2012, Torino, Italy. – 2012, p.87.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Greben V., Mudra K. (2018) Use of a regional climate model (REMO) for water flow trends evaluation in the Dniester river basin. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka GEOGRAFIYA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (70), 22-28 (in Ukrainian, abstr. in English).