Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ

Кислицька І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:
Дослідження присвячене аналізу основних тенденцій у сфері вищої освіти України. У роботі проаналізовано динаміку кількості вищих навчальних закладів за 2006-2016 р., виявлено особливості їх територіального розміщення, наведено передумови виявлених змін у чисельності студентів за аналогічний період. Особливий наголос зроблено на напрямах підготовки студентів. Виділено ТОП-5 напрямів в Україні за кількістю прийнятих на навчання студентів у 2010/11 та 2016/17 н. р. Виявлені загальнонаціональні закономірності підтверджено на прикладі Київського університету імені Тараса Шевченка.

Ключові слова:
заклад вищої освіти, напрям підготовки, рівень акредитації, навчальний рік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.34

Посилання:

  1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Офіційний сайт ІС «Конкурс» Міністерства освіти та науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vstup.info/

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:
Kyslytska I. (2017) Dynamics changes in the number of students attending higher education establishments according to the areas of specialities. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3-4 (68-69), 173-177 (in Ukrainian, abstr. in English).