Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Випуск 60

Про журнал


Зміст випуску


Олійник Я. ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 80


Гладкий О. ОСНОВНІ ЗАРУБІЖНІ ШКОЛИ З РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Смирнов І., Шматок О. ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ У ЄС: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ


Олійник Я., Кононенко О., Мельничук А. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Нестерчук І. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ МІКРОРАЙОНАХ ДОСЛІДЖУВАНОГО РЕГІОНУ


Лаврик О. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ МЛИНАРСЬКИХ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ЗМІНУ ДОЛИННО РІЧКОВИХ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ


Тимофеєв В., Татарчук О., Щеглов О. ДЕТАЛІЗАЦІЯ БАГАТОРІЧНОЇ ЗМІНИ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ У ЛІТНІЙ СЕЗОН


Олійник Я., Запотоцький С. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ ЯК НАПРЯМ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Трусій О. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ


Гладкий О., Глибовець В. ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ВЕЛИКИХ МІСТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Бондаренко Е., Іщук А. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСНОВИ ПОЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ ПЕРІОДУ 1919-1939 РОКІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ


Курач Т. ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ


Корома Н. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТИКОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕГІОНІВ (ПРИКЛАД БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ)


Осіпчук І. ТИПІЗАЦІЯ ЦЕНТРІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ЮВІЛЕЇ

Деканові географічного факультету Олійнику Ярославу Богдановичу – 60!
Іщуку Степану Івановичу – 75!
Любичу Івану Йосиповичу – 75!
Білоусу Володимиру Васильовичу – 65!
Приседьку Владиславу Леонідовичу – 65!
Стецюку Володимиру Васильовичу – 65!


ПАМ’ЯТАЄМО

Юрківський Віктор Минович
Мельничук Іван Васильович
Огородніков Володимир Іванович
Шишацький Віктор Борисович


Завантажити (.pdf)