Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Випуск 61

Про журнал


Зміст випуску


Олійник Я., Нич Т. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ


Смирнов І. ЛОГІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕЙТЕРИНГУ


Коковський Л. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Яворська В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИП ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


Голубчиков С. ЛАНДШАФТНО-ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ БАГАТОВІКОВОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ


Філоненко Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФІТОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ НІЖИНЩИНИ


Мезенцева Н., Кривець О. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ


Мезенцев К. ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В УКРАЇНІ: СТІЙКІ ТА ВРАЗЛИВІ МІСТ


Гладкий О. СИСТЕМА МІСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ


Запотоцький С., Запотоцька В., Екезлі А. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ


Трусій О. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АСПІРАНТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНІ


Бондаренко Е., Іщук А. ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ПЕРІОДУ 1919-1939 РОКІВ: НАПРЯМИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ КАРТОГРАФУВАННЯ


Матвієнко Н. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТУРЕЧЧИНИ


Глибовець В., Сахарчук Н. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У ПРИКОРДОННИХ МІСТАХ НА ПРИКЛАДІ СТРАСБУРГА


Гнатюк О. КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ


Костюк О. ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАСЕЙНУ РІЧКИ СЕРЕТ


Клюйко Т. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ СУБУРБАНІЗАЦІЇ


Сизенко О. ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЙ ОРІЛЬСЬКО-САМАРСЬКОЇ НИЗОВИННОЇ ОБЛАСТІ, ПРОЕКТОВАНИХ ДЛЯ ЗАПОВІДАННЯ


Стеблецька Ю. ПРОСТОРОВІ ВІДМІННОСТІ У ЯКОСТІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА М. КИЄВА


Шелемеха Д. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА (НА ПРИКЛАДІ СТАРОГО МІСТА)


ЮВІЛЕЇ

Миколі Даниловичу Пістуну – 80!
Анатолію Миколайовичу Молочку – 65!
Петру Олексійовичу Масляку – 65!
Віктору Миколайовичу Савицькому – 65!
Валерію Петровичу Михайленку – 65!
Ользі Олександрівні Любіцевій – 60!
Наталії Петрівні Герасименко – 60!
Валентину Кириловичу Хільчевському – 60!
Олександру Олексійовичу Бейдику – 60!
Валерію Миколайовичу Пересєкіну – 60!
Олександру Григоровичу Ободовському – 55!
Сергію Івановичу Сніжку – 55!


ПАМ’ЯТАЄМО

Ткаченко Анатолій Григорович
Щур Юрій Володимирович
Ромась Микола Іванович
Гуцал Віктор Олександрович


Інформація про XI з’їзд Українського географічного товариства


Завантажити (.pdf)