Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Про журнал


Зміст випуску 3 (68) – 4 (69)


ВИПУСК 3 (68)


Олійник Я.ГЕОГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 85 РОКІВ!


Олійник Я., Куриш Т. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Лозовіцький П., Молочко А. ЗАКОНОМІРНОСТІ СТУПЕНЮ ВТОРИННОГО ОСОЛОНЦЮВАННЯ ҐРУНТІВ АНТРОПОГЕННИХ ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ


Яценко Ю., Шевченко О., Сніжко С. КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


Білоус Л. ЕКОРЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ТРАНСКОРДОННОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМ ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ


Гавриленко О. ТРАНСПОРТНІ ГЕОТЕХСИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ


Круківська А., Агаркова М. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТУ В МІСТІ КИЇВ


Гетьман В. АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК


Корчемлюк М., Кравчинський Р.,  Мотрук М.,  Савчук Б. КАРОВІ ОЗЕРА КАРПАТСЬКОГО НПП В СИСТЕМІ ЛАНДШАФТНО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ


Холявчук Д., Питюк О. КОМФОРТНІ РИСИ КЛІМАТУ НИЗЬКОГІРНИХ ДОЛИН (НА ПРИКЛАДІ М. ЯРЕМЧЕ)


Ісмайлов М., Ісмайлова Л. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧИХ ГЕОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО СХИЛУ ВЕЛИКОГО КАВКАЗУ)


Кучінская І., Алекберова С., Мамедова Д. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОГО СХИЛУ ВЕЛИКОГО КАВКАЗУ ЯК ІНДИКАТОРА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ


Михайленко В., Шолохова А. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГЕОЕКОСИСТЕМИ ТУЛЬЧИНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТПВ


Запотоцький С., Паренюк В., Скляров О. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ


Корома Н. СТРАТЕГІЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ ХАРКОВА: РЕТРОСПЕКТИВА МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ


Мельник Л., Батиченко С. НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ В МЕЖАХ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ У М. ШПОЛА


Кривець О. ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СПРИЙНЯТТЯ В МІСТІ ХЕРСОН НА ПРИКЛАДІ МІКРОРАЙОНУ «ХБК»


Нестерчук І. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПТІВ


Воловик В., Яцюк В. НІМЕЦЬКІ СІЛЬСЬКІ ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЛАНДШАФТИ ПОДІЛЛЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ


Корнус А., Корнус О. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ


Чир Н., Качаровський Р. ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИПУСК 4 (69)


Бондаренко Е., Кирилюк М. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Дудун Т. КАРТОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Курач Т., Шемчук М. МАТЕРІАЛИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ КАРТ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Підлісецька І., Сірий Б. КАРТОГРАФУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ГОЛОКОСТОМ ТА ОСТАРБАЙТЕРСТВОМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ


Смирнов І., Бурніс В. ГЕОГРАФІЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ США (ХVІІІ-ХІХ СТ.)


Стафійчук В. СУЧАСНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ


Брайчевський Ю. ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИКИ ПОПУЛІЗМУ У ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ ЗАХОДУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА США 2016 Р.


Сливка Р. ВРАЗЛИВІСТЬ ДЕРЖАВ СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ ДО РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ


Пальчук М. МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ПРОСТОРАМИ МІСТА


Трохименко І. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Самчук Є. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАРИЧНИХ УТВОРЕНЬ


Половка О. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГІДРОЛОГІЇ СУШІ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ БУДІВНИЦТВА ВОДОСХОВИЩ В УКРАЇНІ)


Кислицька І. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ


Журавкевич А. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОСИСТЕМ ДНІСТРОВСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО КРАЮ ДЛЯ АГРОУПРАВЛІНСЬКИХ ПОТРЕБ


Моргацький В. УКРАЇНА І ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ В НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ: ГЕОЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГЕОСТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТИ


ЮВІЛЕЇ

Деканові географічного факультету Олійнику Ярославу Богдановичу – 65 !
Гриневецькому Володимиру Трифоновичу – 85 !
Яценку Борису Павловичу – 75!
Білоусу Володимиру Васильовичу – 70 !
Стецюку Володимиру Васильовичу – 70 !
Гродзинському Михайлу Дмитровичу – 60!


ПАМ’ЯТАЄМО

До 80-річчя з дня народження Іщука Степана Івановича
До 80-річчя з дня народження Мельничука Івана Васильовича
До 70-річчя з дня народження Огороднікова Володимира Івановича
До 45-річчя з дня народження Шишацького Віктора Борисовича


Завантажити (.pdf)