Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЖИЩЕНСЬКОГО ТА КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Саковець О.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Анотація:

У статті розглянуто особливості природно-ресурсного потенціалу (далі ПРП) двох адміністративних районів Волинської області, які мають сусіднє географічне положення, проте дещо іншу структуру ПРП. Проведено аналіз забезпеченості районів природними ресурсами і можливостями для їх використання. Проаналізовано природні ресурси в їх сучасному стані. Розкрито та охарактеризовано ПРП Рожищенського й Ківерцівського району з властивими для кожного з них відмінностями. Досліджено особливості використання та експлуатації окремих складових природи. Виділено частки деяких видів природних ресурсів в інтегральному ресурсному потенціалі Волинської області. Зазначено перспективи використання потенціалу ресурсів для розвитку відповідних галузей промисловості та господарства. Проведено аналіз забезпеченості природними ресурсами Рожищенського й Ківерцівського районів та виявлено ресурси, які є визначальними у структурі ПРП.

Ключові слова:

природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, водні ресурси, ґрунти, лісистість, природно-заповідний фонд.

 DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.26

Посилання:

 1. Волинська область. Географічнийатлас / ТОВ “Вид-во “Мапа” ; відп. ред. Т. В. Погурельська, голов. ред. М. М. Мельнійчук. – К.,
 2. Волинь туристична / Ківерцівський район [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vturyzm.com.ua/blog/kivercivskij_rajon/2012-06-11-161.
 3. Екологічний паспорт. Волинська область / Міністерство екології та природних ресурсів України. – 2015. – URL: http://www.menr.gov.ua/protection1/volynska.
 4. Олійник Я.Б. Географія: Навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів. Відповіді на всі питання нової програми / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 5-те вид., перероб. і доп. – К., 2006.
 5. Офіційний сайт Волинської обласної ради / Ківерцівський район [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://volynrada.gov.ua/map/kivertsivskii-raion.
 6. Рідний край (Рожищенський район). Навчально-методичний посібник (під редакцією І. П. Ціось). – Рожищенський відділ освіти. – 1993 р.
 7. Рожищенський край. Історія, культура, промисловість. – Рожище, 2006.
 8. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалуУкраїни :Підручник / В. П. Руденко. – Чернівці, 1999.
 9. Саковець О. В. Лісові ресурси Рожищенського району Волинської області: стан та використання / О. В. Саковець // Шевченківська весна – 2017. Географія: Збірник наукових праць ХV міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К., 2017. Випуск ХV.
 10. Саковець О. В. Передумови розвитку рекреації й туризму в Рожищенському районі Волинської області / О. В. Саковець // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк., 2016. – № 13.
 11. Саковець О. В. Природно-ресурсний потенціал Рожищенського району Волинсьої області / О. В. Саковець // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспіратнів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17-18 травня 2016 року) : у 3 т. Т. 2. – Луцьк, 2016.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Sakovec O.  (2017) Comparative characteristics of natural-resource potential Rozhyshche and Kivertsi district Volyn region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 151-154 (in Ukrainian, abstr. in English).