Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ З КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ ШКОЛИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КАРТАМИ

Ніжинська Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

 Проаналізовано та вивчено структуру та зміст шкільної програми з курсу «Екологія» для школи. Досліджено праці багатьох вчених, що займаються питанням шкільного картографування. Виділено основні принципи розробки та створення шкільних картографічних творів, окреслено основні відмінності в їх створенні. Розглянуто та досліджено основні екологічні атласи України, зокрема еколого-географічний атлас, Атлас екології та окремих регіонів (Екологічний атлас Львівщини, Харківської області, Полтавщини та басейну річки Південний Буг).

 Ключові слова:

шкільні атласи, екологія, картографічні твори, атласи, шкільна програма.

 DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.25

Посилання:

  1. Сваткова Т. Г. Атласная картография. Учебное пособие / Т. Г. Сваткова. – М.: Аспент Пресс, 2002. – 203 с.
  2. Барановський В. А. Еколого-географічний атлас / В. А. Барановський та ін. // Варта. – 2006. – С. 220.
  3. Тола Х. / Атлас екології / Х. Тола. // Ранок. – 2005.
  4. Шапар А. Г. / Екологічний атлас Дніпропетровської області . / А. Г. Шапар // Моноліт. – 2009.
  5. Голік Ю. С., Барановський В. А., Ілляш О. Е. Екологічний атлас Полтавщини / Голік Ю. С., В. А. Барановський, О. Е., О. Е. Ілляш // Полтавський літератор. – 2007. – с. 128.

 Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Nizhynska Y.  (2017) Analysis program of the subject “environment” for the school and ensure its maps. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 146-149 (in Ukrainian, abstr. in English).