Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Долинська О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

В статті розглянуто особливості розвитку туристичної галузі в Хмельницькій області. Подано перелік пам’яток природи, державних заказників, історико-культурних пам’ятників. Зазначено, що історико-культурні та архітектурні пам’ятки області входять до Державного реєстру, серед них Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», державні історико-культурні заповідники «Межибіж» та «Самчики». Розкрито впровадження та реалізація програми розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013-2015 роки. Показано чинники, що стримують розвиткові туристичної галузі. Саме вони належать до маркетингової складової туристичної політики і є складової розвитку туристичної галузі Хмельницької області.

Ключові слова:

Хмельницька область, туризм, туристична галузь, пам’ятки, заказники, парк.

 DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.24

Посилання:

  1. Баженова С. Е. Сучасний стан туристичної галузі в Хмельницькій області / С. Е. Баженова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету І. Огієнка. Економічні науки. – 2013. – Вип. 8. – С. 314-315.
  2. Гуменюк О. В. Розвиток туризму в Хмельницькій області як складова характеристика міжнародного бізнесу регіону / О. В. Гуменюк // Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентоспроможності. – 2014. – С.27.
  3. Перспективи розвитку туризму Хмельницької області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourism-book.com/books/book-42/chapter-1451/
  4. Костюк О.М. Туристичні ресурси і розробка туру Хмельницькою областю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourism-book.com/books/book-42/chapter-1451/
  5. Мальська М. Я., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. / М. Я. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 67.
  6. Программа розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013 – 2015 роки Затверджено Рішенням обласної ради від 19 червня 2013 року.
  7. Розвиток туристичного бізнесу регіону: [навч. посіб.] / За ред. І.М. Школи. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 292 с.
  8. Танасійчук О. Ю. Особливості природної складової рекреаційного комплексу Хмельниччини / О. Ю. Танасійчук // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Том 10. – Вып. 2. – С. 790–798.
  9. Хмельниччина туристична : історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку : [колективна моно­графія] / За ред. С.А. Копилова (гол. ред.), С.Е. Баженової (наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Розділ 7. – С. 120-149.
  10. Черчик Л. М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні / Л. М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 180–186.

 Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Dolynska O. (2017) Peculiarities of tourism in Khmelnitsky region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 146-149 (in Ukrainian, abstr. in English).