Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ БИСТРИЦІ НАДВІРНЯНСЬКОЇ В ГІРСЬКІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Клапчук Т.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Анотація:

У статті досліджено структурну організацію річкової системи Бистриці Надвірнянської у межах гірської частини Українських Карпат. Розглянуто потреби таких досліджень. Висвітлено методику дослідження у середовищі ГІС. Виділено та проаналізовано основні показники структурної організації річкової системи. Встановлено, що у межах гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської річкову систему утворюють 1407 потоків, з яких: 1083 потоки 1-го порядку, 253 – 2-го, 56 – 3-го, 12 – 4-го, 2 – 5-го, 1 – 6-го порядку. Загальна довжина потоків у досліджуваному басейні становить 1112,1 км, з них 603,7 км припадає на потоки 1-го порядку, 250,9 км – 2-го, 110,8 км – 3-го, 85,3 км – 4-го, 32,9 км – 5-го і 28,5 км – 6-го порядку. Отримані дані дозволили обчислити наступні морфометричні показники: середня довжина потоків, коефіцієнт довжини потоків, коефіцієнт біфуркації, густота і щільність річкової мережі.

Ключові слова:

структурна організація, річкова система, водні потоки, р. Бистриця Надвірнянська, ГІС.

 DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.22

Посилання:

  1. Березка І. С. Використання індикаційних методів у дослідженнях антропогенізованих басейнових систем річки Сірет // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюк. Серія: географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». – 2013. – № 1. – С. 51–57.
  2. Березка І. С. Порівняння методик визначення порядків річкових приток / Березка І. С., Смірнов Я. В. // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 553–554 : Географія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – С. 39–44.
  3. Ковальчук І. П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. П. Ковальчук. – Львів : Заповіт, 1997. – 438 с.
  4. Ковальчук І. П. Критеріальний потенціал гідрологічних та гідроморфологічних досліджень // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія : Мат. 5-ої Всеукр. наук. конф. (Чернівці, 22–24 вересня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 114–117.
  5. Черваньов І. Г. Флювіальні геоморфосистеми: дослідження і розробки Харківської геоморфологічної школи / Черваньов І. Г., Костріков С. В., Воробйов Б. Н. – Харків : ВЦ ХНУ, 2006. – 254 с.
  6. Horton R. Drainage Basin Characteristics / R. Horton // Transactions of American Geophysics Union. – 1932. – № 13. – P. 350–361.
  7. Horton R. Erosional Development of Streams and their Drainage Basins A Hydrophysical Approach to Quantitative / R. Horton // Geological Society of America Bulletin. – 1945. – № 56 (3). – P. 275–370.
  8. Strahler A. Hypsometric (Area-Altitude) analysis of erosional topography / A. Strahler // Geological Society of America Bulletin. – 1952. – P. 1117–1142.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Klapchuk T. (2017) Structural organization of the mountainous part river Bistrica Nadvirnianska within the mountain of the Ukrainian Carpathians. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 134-138 (in Ukrainian, abstr. in English).