Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУТНІСТЬ ТУРИЗМУ ЯК БАГАТОАСПЕКТНОГО СУСПІЛЬНОГО ЯВИЩА

Ткачук Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація:

В статті виявлено багатоаспектність туризму як суспільного явища глобального масштабу. Розкрито основні напрямки та завдання його досліджень різними науками. Зокрема, визначено сутність туризму як подорожі і сформульовано контекст географічного дослідження туризму. Проаналізовано соціальну функцію туризму, охарактеризовано параметри його соціально-культурного впливу, розкрито роль туризму у становленні суспільства постіндустріального типу. Окреслено внесок туризму у світову економіку, розглянуто особливості туризму як міжгалузевого господарського комплексу, вагомого чинника соціально-економічного та екологічного розвитку країн і регіонів світу. Відзначено роль туризму у формуванні міжнародних економічних зв’язків, підтриманні миру та стабільності у світі.

Ключові слова:

туризм, подорож, соціально-культурний вплив туризму, типологія туристів, економічні функції туризму, екологічний аспект туризму, туризм як форма міжнародних відносин

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.17

Посилання:

  1. Балабанов Г.В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні : аналітична доповідь / Г.В. Балабанов, С.В. Сайчук. – К., 2017.­ ­
  2. Манильская декларация по мировому туризму (10 октября 1980 г.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33268.html.
  3. Ткачук Л.М. Політико-географічна проблематика у дослідженнях туризму / Ткачук Л.М. // Економічна та соціальна географія: наук. зб. – К.,– Вип. 2 (70). – С. 32-39.
  4. Cohen The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings / Eric Cohen // Annual Review of Sociology . – Vol. 10, 1984.  – pp. 373-392.
  5. The Impact of Visa Facilitation on Job Creation in the G20 Economies / Published by the World Tourism Organization (UNWTO) and the World Travel & Tourism Council (WTTC),
  6. Travel & Tourism Economic impact 2016 World/ World Travel & Tourism Council. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf
  7. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Tkachuk L.  (2017) Tourism as a multidimensional phenomenon. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 109-113 (in Ukrainian, abstr. in English).