Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СИЛЬНІ ЗЛИВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ  ХХ – ХХI СТОЛІТЬ

Татарчук О., Тимофеєв В.

Український гідрометеорологічний інститут, Київ

Анотація:

Досліджена багаторічна динаміка та просторово-часовий розподіл сильних злив на території України в умовах глобального потепління. Зливові опади найчастіше випадають у період з травня по серпень, максимум їх відмічається у літні місяці (липень). Але в останні роки зливові опади почали відмічатися у квітні, вересні та жовтні. У десятиріччі 2001-2010 рр. кількість злив зросла більше ніж у двічі у порівнянні з попереднім десятиріччям. Найбільше випадків сильних злив в усі десятиріччя спостерігається в АР Крим та Одеській області. Найменшу кількість злив за період 1986-2015 рр. зареєстровано у Рівненській та Луганській областях

Проведено аналіз умов атмосферної циркуляції, які зумовлюють явище сильних злив. Більшість випадків із сильними опадами влітку пов’язані з висотними ізольованими циклонами (відсічення), які зазвичай малорухомі і тривалий час впливають на територію дослідження, переважно у першій половині літа. Наприкінці літа сильні опади пов’язані з синоптичними процесами у взаємодії з квазі-стаціонарним гребенем на сході Європи

Ключові слова:

зміна клімату, стихійні явища погоди, сильні зливи , атмосферна циркуляція.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.13

Посилання:

  1. IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A. Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D.Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J.Mach, G.K. Plattner, S.K. Allen, M.Tignor, and P.M. Midgley (eds.)] Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 582 pp.
  2. Барабаш М.Б., Татарчук О.Г., Гребенюк Н.П., Корж Т.В. “Особливості режиму опадів на території України в умовах сучасного клімату”. Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ ”Обрійї”, 2010. – Вип.3 (60). – 254 с.
  3. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє десятиріччя (1986-2005 рр.): (Монографія)/ Під ред. М.В. Ліпінського, В.І. Осадчого, В.М. Бабіченко – К.: Ніка центр, 2006. – 311с.
  4. Мартазинова В.Ф., Иванова Е.К., Чайка Д.Ю. Изменение атмосферной циркуляции в Северном полушарии в течение периода глобального потепления в ХХ веке.//Укр.геогр.журнал. 2007. -№3. – С.10-20.
  5. Балабух В.О. Траєкторії циклонів, що зумовлюють небезпечну і стихійну кількість опадів в Україні у теплий період року. // Наук. Праці УкрНДГМІ. – Вип..253. – Ніка-Центр, 2004. –С. 103-119.
  6. Огляди погоди та стихійних гідрометеорологічних явищ на території України за 1991-2015 рр. – К.: УкрГМЦ, ЦГО.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Tatarchuk O., Tymofeyev V. (2017) Heavy showers in Ukraine at the turn of the 20th and 21th centuries. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 89-93 (in Ukrainian, abstr. in English).