Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ ОСТРОВІВ ДНІПРА В МЕЖАХ КИЄВА (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОВА ВЕЛИКИЙ ПІВНІЧНИЙ)

1 Томченко О., 2 Мазуркевич Л., 3 Малець О.

1 ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України», Київ, Україна
2,3 Русанівський ліцей, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено зміну ландшафтів островів Дніпра в межах Києва на прикладі острова Великий Північний. За допомогою геоінформаційних технологій та картографічних матеріалів і даних дистанційного зондування Землі отримано площі острову за більш ніж сімдесят років. Графічно відображено зміну острову у вигляді тривимірної моделі. Визначено, що острів почав зменшуватись у 1990-х роках внаслідок антропогенного впливу, а саме видобутку піску для будівництва житлового масиву Троєщина та котеджного містечка на місці заплавних лук та дібров на північ від затоки Верблюд.

Ключові слова:

острови Києва, о. Великий Північний, берегова лінія, видобуток піску, ГІС-технології, дистанційне зондування Землі.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.12

Посилання:

  1. Вишневський В. І. Дніпро біля Києва. – К.: 2005.
  2. Максимович Н. И. Днепр у гор Киева. Краткий гидрографический и исторический очерк. – Киев: Тип. Кульженко 1898. – С. 1-39.
  3. Максимович Н.И. Днепр и его бассейн. – Киев: 1901.
  4. Парнікоза І.Ю. Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі – погляд крізь віки.[ Електронний ресурс].-2016.- Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands.html.
  5. Парнікоза І.Ю. Дніпра смарагдові перлини // Країна знань. – 2004. – N3/4.
  6. Парнікоза І.Ю. Цикл статей про Дніпровські острови [Електронний ресурс] / І.Ю. Парнікоза // Сайт ХайВей: інтернет-видання. – [Електронний ресурс]. – 2005-2012. – Режим доступу: http://h.ua/profile/74078/; http://h.ua/story/363755.
  7. Цуканова Г.О. Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м.Києва та його охорона: Дис. … канд. біол. наук: 03.00.05 / Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. – К., 2005.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Tomchenko O., Mazurkiewicz L., Malets A.  (2017) Study of Dnieper’s islands’ shoreline change dynamics within Kiev region (at the example of Velykiy Pivnichniy island). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 84-88 (in Ukrainian, abstr. in English).