Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ (НА ПРИКЛАДІ МАРШРУТУ ДОЛИНОЮ ЧОРНОЇ ТИСИ)

Галаган О., Ковтонюк О., Корогода Н., Цвелих Є.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

На прикладі відомого туристичного маршруту до витоків Чорної Тиси, розглядається можливість та необхідність використання інформації про геологічні, геоморфологічні, гідрологічні, ландшафтні особливості території з метою популяризації природничих знань. У якості об’єктів, що містять науково-пізнавальну інформацію пропонується розглянути виходи на денну поверхню порід флішового комплексу, що ілюструють особливості формування речовинної основи Карпатських гір, особливості поперечної та повздовжньої будови долини гірської річки, антропогенні та природно-антропогенні форми рельєфу та результати їх трансформації в часі, наслідки роботи екзогенних процесів, особливості формування та поширення природно-територіальних комплексів різних типів тощо.

Ключові слова:

природні туристичні об’єкти, долина Чорної Тиси, флішовий комплекс, природно-територіальні комплекси, хребет Братківський, масив Свидовець.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.10

Посилання:

  1. Геотуристичний путівник по шляху Гео-Карпати (Кросно-Борислав-Яремче) / під ред. І.Бубняк, А.Солєцкі — Кросно. 2013.
  2. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (26-28 лютого 2014, Львів). – Львів: 2014
  3. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня, 2016, Львів). – Львів: 2016
  4. Гніденко В.І. Відновлення і формування лісу на вирубках / Ужгород:1997.
  5. Рахівський район: природа, населення, господарство : навч.- метод. посіб. / Запотоцький С. П., Брайчевський Ю. С., Галаган О. О. та ін. ; за ред. Я. Б. Олійника. – К.: 2016.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Halahan O., Kovtonyuk O., Korogoda N., Tsvelykh E.  (2017)  Natural-geographical part of tourist routes (using the example of the tourist route in the valley of the Chorna Tisa river). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67),  77-80 (in Ukrainian, abstr. in English).