Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЗАГАЛЬНИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІЧОК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Ободовський О., Данько К., Почаєвець О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

У роботі представлені результати визначення загального гідроенергетичного потенціалу річок Українських Карпат. Загальний гідроенергетичний потенціал річок, обчислювався для характерних ділянок водотоків, межі яких визначались за зміною гідравлічних характеристик русел (гідравлічний напір, водність). Розрахунки загального гідроенергетичного потенціалу річок карпатського регіону виконувались для річок басейнів р. Тиса, р. Сірет, р. Прут та р. Дністер, які мають довжину понад 10 км. Всього розглянуто 334 річки регіону, на яких виділено 1247 ділянок. Встановлено, що сумарний загальний гідроенергетичний потенціал річок Українських Карпат складає 2340531 кВт або 2340,5 МВт. Обсяги потенційної річної потужності складають 20,5 млрд. кВт*г/рік. Найбільшою гідроенергетичною потужністю відзначаються водотоки басейну Тиси (в межа Українських Карпат). Їх сумарний загальний гідроенергетичний потенціал становить 1092,4 МВт, що становить 46,4% сумарної гідроенергетичної потужності всіх водотоків карпатського регіону України. Сумарний загальний гідроенергетичний потенціал річок Українських Карпат на 63,9% домірний виробничій потужності гідроелектростанцій Дніпровського каскаду.

Ключові слова:

річки Українських Карпат, гідроенергетичний потенціал, гідроенергетична потужність, загальний гідроенергетичний потенціал.

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.2

Посилання:

 1. Васько П.Ф. Мала гідроенергетика в структурі електоенергетичної галузі України / П.Ф. Васько, В.П. Васько, М.Р. Ібрагімова // Відновлюв. Енергетика. – 2015. – №3. – С. 53-61.
 2. Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі / В.В.Гребінь, В.К.Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т.2(41). С. 32-47.
 3. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003, № 555-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 24. – ст. 155.
 4. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення “зеленого” тарифу (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 13, ст.155 ).
 5. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії від 4.06.2015, №514-VІІI // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 33, ст.324).
 6. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997, № 575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 1. – ст. 1.
 7. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії від 20.11.2012, №5485-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 51. – ст. 714.
 8. Ободовський О. Методика встановлення гідроенергетичного потенціалу річок (на прикладі річок Українських Карпат) / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець, Ю. Ободовський //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016 – Вип. 1 (64), С. – 5-12.
 9. Ободовський О. Г. Коротка історія розвитку та сучасний стан малої гідроенергетики на рівнинних річках України / О. Г. Ободовський, Е. Р. Рахматулліна, Л. М. Тимуляк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 4. – С. 94-106.
 10. Ободовський О. Г. Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу / О. Г. Ободовський, О. І. Лук’янець, О. С. Коноваленко, В. О. Корнієнко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 4. – С. 25-32.
 11. Паламарчук М. М. Водний фонд України. Довідковий посібник / М. М. Паламарчук, Н. Б. Закорчевна ; за ред. В. М. Хорева, К. А. Алієва. – К. 2001.
 12. Розпорядження Кабінету міністрів України Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року від 13 липня 2016 р. № 552-р / Офіційний вісник України від 09.08.2016 — 2016 р., № 60, стор. 175, стаття 2065.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Obodovskyi О., Danko K., Pochaievets O. (2017). The total hydropower potential of the Ukrainian Carpathians Rivers. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 15-29 (in Ukrainian, abstr. in English).