Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУЧАСНИЙ СТАН ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Олійник Я., Ободовська В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща. Проаналізовано зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги), експорт-імпорт товарів та послуг регіонів України з Республікою Польща за 2007-2015 роки. Дано детальну характеристику цих показників в регіональному розрізі та встановлено тенденцію динаміки за 2007-2015 роки. Охарактеризовано регіони України з найбільшим зовнішньоторговельним оборотом (товари+послуги), експортом-імпортом товарів та послуг з Республікою Польща. Виявлено найбільш сильні зовнішньоекономічні зв’язки регіонів України з Республікою Польща за досліджуваний період.

Ключові слова:

товрговельно-економічне співробітництво, зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги), експорт,  імпорт товарів та послуг,  регіони України, Республіка Польща

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.1

Посилання:

 1. Антонюк С. М. Стратегічне партнерство України і Польщі : сучасний стан, пріоритети розвитку і перспективи / С. М. Антонюк, О. С. Антонюк // Університет. – 2006. – Вип. 1. – С. 11-19.
 2. Борщевський В. В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції : монографія / В. В. Борщевський. – Львів: Аверс, 2007. – 328 с.
 3. Будкін В. C. Проблеми і перспективи співробітництва між Європейським Союзом та Україною / В. С. Будкін // Економіка України. – 2000. – Вип. 9. – С. 82-91.
 4. Зовнішня торгівля України за 2010 рік. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2011. – 102 с.
 5. Зовнішня торгівля України за 2011 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2012. – 102 с.
 6. Зовнішня торгівля України за 2012 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2013. – 139 с.
 7. Зовнішня торгівля України за 2013 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2014. – 106 с.
 8. Зовнішня торгівля України за 2014 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 103 с.
 9. Зовнішня торгівля України за 2015 рік. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 102 с.
 10. Мікула Н.А. Траскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія / Н.А. Мікула, В.В. Засадько. – К. : НІСД, 2014. – 316 с.
 11. Регіони України – 2009. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2009. – Ч. ІІ. – 758 с.
 12. Регіони України – 2010. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2010. – Ч. ІІ. – 805 с.
 13. Регіони України – 2011. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2011. – Ч. ІІ. – 783 с.
 14. Регіони України – 2012. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2012. – Ч. ІІ.. – 801 с.
 15. Регіони України – 2013. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2013. – Ч. ІІ.. – 783 с.
 16. Регіони України – 2014. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2014. – Ч. ІІ.. – 725 с.
 17. Регіони України – 2015. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2015. – Ч. ІІ. – 681 с.
 18. Adamski Ł. Polityka Polski wobec Ukrainy / Ł. – Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – Warszawa, 2010. – S.153–167.
 19. Szeptycki A. Polityka Polski wobec Ukrainy / A. Szeptycki // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. – Warszawa, – S.156-176.
 20. Woźniak M. G. Development integration via real and technological convergence. Experience of Poland and conclusions for Ukraine / Woźniak M. G., Firszt D., Jabłoński Ł. // International Economic Policy. – 2014. – № 2(21). – Р. 29-48.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliynyk Ya., Obodovska V. (2017). Modern condition of trade and economic cooperation of regions of Ukraine and republic of Poland. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1-2 (66-67), 8-15 (in Ukrainian, abstr. in English).