Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Про журнал


Зміст випуску 1 (66) – 2 (67)


ВИПУСК 1 (66)


Олійник Я., Ободовська В. СУЧАСНИЙ СТАН ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА


Ободовський О., Данько К., Почаєвець О. ЗАГАЛЬНИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІЧОК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ


Бейдик О., Сировець С. ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНІ РЕСУРСИ ДЕСНЯНСЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО КОРИДОРУ


Кіптенко В.  GLOBALIZATION: THE GEOGRAPHICAL NEXUS


Смирнов І., Бенч Ю. ЛОГІСТИЧНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ (ДЕСТИНАЦІЙ) НА ПРИКЛАДІ МІСЬКОГО ТА СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ


Стецюк В., Веселова О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я


Самойленко В., Пласкальний В. РОБОЧА ШКАЛА МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ТАКСОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВЕРИФІКАЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ


Гавриленко О. ЗАЛІСНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ – БЛАГО ЧИ КАТАСТРОФА?


Удовиченко В. МЕТРИЗАЦІЯ БІОЦЕНТРИЧНО-СІТЬОВОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ


Галаган О., Ковтонюк О., Корогода Н., Цвелих Є. ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ (НА ПРИКЛАДІ МАРШРУТУ ДОЛИНОЮ ЧОРНОЇ ТИСИ)


Соколов А. ЛАНДШАФТНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА БРЕСТСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Томченко О., Мазуркевич Л., Малець О. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ ОСТРОВІВ ДНІПРА В МЕЖАХ КИЄВА (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОВА ВЕЛИКИЙ ПІВНІЧНИЙ)


Татарчук О., Тимофеєв В. СИЛЬНІ ЗЛИВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ  ХХ – ХХI СТОЛІТЬ


ВИПУСК 2 (67)


Дронова О., Боклаг Є. ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ КИЄВА НА ЖИТТЯ І МОБІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЖИТЕЛІВ


Гетьман В. ЕТНОС ЯК КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ЯВИЩЕ


Корома Н. СХЕМА СИСТЕМНОГО ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ


Ткачук Л. СУТНІСТЬ ТУРИЗМУ ЯК БАГАТОАСПЕКТНОГО СУСПІЛЬНОГО ЯВИЩА


Топалова О. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ


Сосницька Я., Саган Я. РОЗВИТОК БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Бондаренко Е., Шорохова Р. СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ НА ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТАХ


Макаренко П.О. ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕГІОНАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ЯПОНІЇ


Клапчук Т. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ БИСТРИЦІ НАДВІРНЯНСЬКОЇ В ГІРСЬКІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ


Запотоцька В. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ЖИТЛА, ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ


Долинська О.ОСОБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Ніжинська Ю. АНАЛІЗ ПРОГРАМИ З КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ ШКОЛИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КАРТАМИ


Саковець О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЖИЩЕНСЬКОГО ТА КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Моргацький В. ГЕОПОЛІТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІЛОРУСІ НА ФОНІ СУСПІЛЬНОЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ


ЮВІЛЕЇ

Любичу Івану Йосиповичу – 80 !
Онищуку Василю Варфоломійовичу – 75 !
Комлєву Олександру Олександровичу – 65 !
Дорошенку Віктору Івановичу – 65 !
Макаренку Володимиру Васильовичу – 60 !
Дричу Сергію Костянтиновичу – 60 !
Винниченку Ігорю Івановичу – 60 !
Дудун Тетяні Володимирівні – 50 !


ПАМ’ЯТАЄМО

До 90-річчя з дня народження Юрківського Віктора Миновича
До 90-річчя з дня народження Пелешенка Василя Іларіоновича
До 80-річчя з дня народження Пастуха Володимира Васильовича


Завантажити (.pdf)