Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЖИТЛОВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЛЬВОВА

Запотоцька В., Левицька О., Горин І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

В статті розглядаються теоретичні та прикладні засади формування вартості житлових територій міста Львова. Оцінено цілу низку факторів пропозиції, до яких автори відносять наявність житлового фонду, введення в експлуатацію житла, обсяги прямих іноземних інвестицій, обсяги виконаних будівельних робіт Проведена оцінка показників активності ринку нерухомості міста за районами. Аналіз вартісних показників житла в місті дозволив авторам виділити п’ять зон ціноутворення, проаналізувати вартість нерухомості за зонами міста та окреслити причини диференціації. Авторам вдалося створити карту потенціалів полів за вартістю житлових забудов у місті. В роботі також проаналізовано кількість новобудов за районами міста. Відповідно до прогнозних даних, отриманих шляхом використання методів згладжування та аналітичного вирівнювання, здійснено прогноз вартості житла на перспективу. В дослідженні проведені розрахунки тісноти зв’язку (кореляції) показників прийняття в експлуатацію житла, обсягу роздрібного товарообороту підприємств, прямих інвестицій, кількості наявного населення та середньомісячної номінальної заробітної плати у середньому на одного штатного працівника.

Ключові слова:

житло, ринок житла, динаміка цін, система розселення, вартість нерухомості

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.15

Посилання:

  1. Sarah Sayce, Judy Smith, Richard Cooper, Piers Venmore-Rowland (2006) Real Estate Appraisal: From Value to Worth. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsingt on Road. [in English]
  2. Voronin V.O. Rynok nerukhomosti v umovakh finansovo-ekonomichnoyi kryzy [Real estate in the financial and economic crisis],”Yanus-Nerukhomist’”, Kyiv: vydavets’ “Ahentsiya nerukhomosti ”YaNUS”, 2009, No. 11–12, pp. 9–12; pp. 14–17 [in Ukrainian]
  3. Ofitsiynyy sayt Holovnoho upravlinnya statystyky u L’vivs’kiy oblasti [The official site Main Statistical Office in Lviv region], Available at: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2016/v0402_195 [in Ukrainian]
  4. Ofitsiynyy sayt LUN. ua [The official site LUN. ua] Available at: http://www.lun.ua [in Ukrainian]
  5. Ofitsiynyy sayt prodazhu ta orendy nerukhomosti [Official website sale and rental], Available at: http://dom.ria.com/uk [in Russian]
  6. Ofitsiynyy sayt profesiynoyi otsinochnoyi kompaniyi ”Profotsinka” [Official site professional evaluation of «Profotsinka»], Available at: http://www.profocinka.com.ua [in Ukrainian]
  7. Sternyk H.M., Sternyk S.H. Analyz rynka nedvyzhymosty dlya professyonalov [Real Estate Market Analysis for professionals], Moscow: ”Ekonomyka” 2010,601 p. [in Russian]
  8. Palekha Yu. M. Ekonomiko-heohrafichni aspekty formuvannya vartosti terytoriy naselenykh punktiv [Economic and geographic aspects of the cost of populated areas], Kyiv : PROFI, 2006, 340 p. [in Ukrainian]
  9. Tendentsiyi rynku nerukhomosti Ukrayiny: realiyi ta prohnozy, 2007-2013: [monohrafiya] [Trends in Real Estate Market in Ukraine: Reality and forecasts, 2007-2013] , Shalayev V. M., Zapotots’kyy S.P. UVEKON, Kiv : Art Ekonomi, 2012, 240 p. [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapototska, V., Levytska, O., Horyn, I. (2016). Residential factor of forming the territory’s value of the Lviv city. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 72-78 (in Ukrainian, abstr. in English).