Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ У МЕЖАХ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ КАСКАДІВ ДІДОРІВСЬКОГО ТА ГОРІХУВАТСЬКОГО ВОДОТОКІВ)

Широкун К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Дана стаття присвячена вивченню забруднення природних малих водойм в межах великого міста. Проаналізовано вміст шкідливих хімічних сполук, маркерів на неорганічне та органічне забруднення у ставках. Стаття присвячена важливості дослідження каскадів малих водотоків у контексті того, що вони несуть велике навантаження та виконують важливу очисну функцію у нестабільних та дуже динамічних міських та урбанізованих природних геосистемах.

Ключові слова:

забруднення водойм, хімічні сполуки, каскад ставків, електропровідність

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.14

Посилання:

  1. Afanasʹev S.A. Harakteristika gidrobiologičeskogo sostoâniâ raznotipnyh ozër g. Kieva [Characteristics of microbiological status of different types of lakes in Kiev], Vestnik èkologii [Journal of ecology], Kiev, 1996, pp.112-118.
  2. Centr ekologìčnogo monìtoringu Ukraïni [Center of Environmental Monitoring of Ukraine], Rozrobka Programi zagalʹnomìsʹkih zahodìv ŝodo vìdnovlennâ ta vporâdkuvannâ ozer, rìčok, stavkìv ta džerel u m. Kiêvì na perìod do 2015 roku [Development of the program-wide measures to restore and manage lakes, rivers, ponds and springs in Kyiv for the period until 2015], Kiïvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìm. Tarasa Ševčenka, Kiïv, 2011, 24 p.
  3. Vodne gospodarstvo v Ukraïnì [Water management in Ukraine], Eds. A.V. Âcik andM. Horev, Kyiv, Geneza, 2000, 456 p.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Shyrokun, K. (2016). Analysis of the natural water bodies’ contamination within the big city (for example Didorivskii and Horihuvatskii streams). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 66-71 (in Ukrainian, abstr. in English).