Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Колотуха І.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розроблена схема методики суспільно-географічного дослідження територіальної організації громадського транспорту, яка включає чотири послідовних етапів: на підготовчому визначається соціальне замовлення на розвиток системи громадського транспорту, розробляється концепція дослідження; другий – концептуально-інформаційний, на якому розробляється суспільно-географічна модель міського громадського транспорту, визначаються основні концептуальні підходи та методи дослідження; третій – аналітико-статистичний, присвячений аналізу організації структури громадського транспорту м. Києва; завершальним є обґрунтування пріоритетних напрямків вдосконалення системи міського громадського транспорту.

Ключові слова:

міський громадський транспорт, територіальна організація, системно-структурний аналіз, методи дослідження

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.12

Посилання:

  1. Mezentsev K.V. Suspil’no-heohrafichne prohnozuvannya rehional’noho rozvytku : Monohrafiya. – K.: 2005.
  2. Pistun M.D. Osnovy teoriyi suspil’noyi heohrafiyi: Navchal’nyy posibnyk. – K.: 1996.
  3. Topchiyev O.H. Suspil’no-heohrafichni doslidzhennya: metodolohiya, metody, metodyky. – Odesa: 2005.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kolotukha, I. (2016). Methodical foundations of societal and geographical research of public transportation. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 58-61 (in Ukrainian, abstr. in English).