Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ГЛЯЦІОЛОГІЇ

1Підлісецька І., 2Томченко О., 1Сільвейстров Г.

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна

Анотація:

Проведено аналіз методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для потреб гляціології та тенденцій сучасних досліджень цього напряму. Дистанційні методи не тільки прискорюють процес дослідження природних ресурсів, але й дають принципово нову інформацію про природу Землі, її окремі компоненти, явища та процеси, які звичайними методами отримати неможливо. Представлено технологію оброблення даних дистанційного зондування на прикладі льодового покриву льодовика Колумбія (Аляска, США) за допомогою ГІС-пакету ArcGIS та з використнням космічних знімків серії супутників Landsat за різні роки, отримані через сервіс Earth Explorer Геологічної служби США (USGS). Розроблено картосхему змін льодового покриву льодовика Аляска продовж сорока років, яка дозволила прослідкувати динаміку відступання льодовика та наочно демонструє зміни його меж.

Ключові слова:

дистанційне зондування Землі, гляціологія, льодовий покрив, дешифрування знімків

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.11

Посилання:

  1. Bilous V.V., Bodnar S.P., Kurach T.M., Molochko A.M., Patychenko H.O., Pidlisetska I.O. Dystantsiyne zonduvannya z osnovamy fotohrammetriyi [Remote sensing and basic theory of photogrammetry], Kyiv., 2011. [in Ukrainian]
  2. Kostyuchenko Y. Vykorystannya kosmichnoyi informatsiyi u vyvchenni hidrosfery: Zastosuvannya suputnykovykh sposterezhen’ dlya doslidzhen’ snihovoho i l’odovoho pokryvu [The use of space data in hydrosphere studying: The use of satellite observations for studying snow and ice cover]. Available at: http://geo-aerospace.blogspot.com/2014/10/blog-post_14.html. [in Ukrainian]
  3. Marusazh Kh. Analiz suchasnykh metodiv doslidzhennya kil’kisnykh parametriv l’odovykiv [Analysis of modern research methods of glaciers quantitative parameters] Lviv, 2014. [in Ukrainian]
  4. Sovremennye problemy hlyatsyolohii [Modern problems of glaciology] Available at: https://sites.google.com/site/glacioprob/. [in Russian]
  5. Tokareva O.S. Obrabotka i interpretatsyya dannykh dystantsyonnoho zondirovaniia Zemli: [Processing and interpretation of remote sensing data], Tomsk, 2010. [in Russian]
  6. Tolstokhat’ko V. A. Fotohrammetriia ta dystantsiine zonduvannia [Photogrammetry and Remote Sensing] Kharkiv, 2013. [in Ukrainian]
  7. Dyurgerov M. B. Reanalysis of Glacier Changes: From the IGY to the IPY, 1960–2008. 2010. [in English]
  8. Riggs, G., D. Hall, and V. Salomonson. “A Snow Index for the Landsat Thematic Mapper and Moderate Resolution Imaging Spectrometer.” Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS ’94, Volume 4: Surface and Atmospheric Remote Sensing: Technologies, Data Analysis, and Interpretation, 1994. [in English]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Pidlisetska, I., Silveistrov, H., Tomchenko, O. (2016). Data processing technology of remote sensing in glaciology. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 52-57 (in Ukrainian, abstr. in English).