Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Бєлік О.

Костянтинівська різнопрофільна спеціалізована школа І-ІІІ ст. “ПРОМЕТЕЙ” з пвп, Мелітополь, Україна

Анотація:

За останнє десятиліття у світі все ширше починає розповсюджуватися “індикаторне мислення”. Необхідність інструментальної оцінки процесів, що відбуваються, дати їм ретроспективний аналіз і спробувати зазирнути в майбутнє вимагають формування відповідних індикаторів і кількісних показників. Ці тенденції яскраво проявили себе в концепції сталого розвитку. Індикатори сталого розвитку повинні використовуватися для різних структур влади, осіб, що приймають рішення, широкої громадськості як своєрідний барометр екологічного стану світу, країн і регіонів, процесів і тенденцій розвитку що відбуваються в них. В статі досліджено питання формування індикаторів як обов’язкової складової сталого розвитку.

Ключові слова:

індикатор, сталий розвиток, взаємодія природи і суспільства, регіон

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.8

Посилання:

 1. Artemenko V. Would. Indicators for sustainable socio-economic development of regions / V. To. Artemenko // Regional economy. – 2006. – No. 2. – P. 90-97 [in Ukrainian]
 2. Bagrov N. In. Regional geopolitics of sustainable development./ N. In. Bagrov– Kyiv: Lybid. – 2002. – 256 p. [in Ukrainian]
 3. Belik E. V. the Main aspects of the concept of sustainable development of coastal areas of Zaporozhye region / E. V. Belik. Problems of ecological and socio-legal development of the Azov-black sea region: collection of articles. – Melitopol: MSPU them. . Khmelnytsky, 2013. – S. 409-420. [in Ukrainian]
 4. Indicators and indexes of sustainable development [Electronic resource]: 2011 // access Mode: www.cosd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=15 [in Russian]
 5. Glazovsky N. F.Objectives, possibilities and mechanisms of sustainable development at different levels of natural-social systems// the Transition to sustainable development: global, regional and local levels. Foreign experience and problems of Russia . –M.: Publishing house of ocmc, 2002. – 444 [in Russian]
 6. Danilov-Danilyan V. S. Environmental challenge and sustainable development. Textbook. / V. S. Danilov-Danilyan , K. S. Losev, M.: Progress-Tradition, 2000, 416 p [in Russian]
 7. “The concept of sustainable development of human settlements” / the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of 24 December 1999 No. 1359-XIV. A brief overview of the processes of sustainable development in Ukraine [Electronic resource] //access Mode: http: //www.sustainable-cities.net.ua/index.php?option=content&task=view&id=1421&Itemid=65 [in Ukrainian]
 8. Levashov V. K. Sustainable development of society: paradigm, models, strategy. V. K. Levashov, N., 2001[in Ukrainian]
 9. The international system of sustainable development indicators [Electronic resource] / / access Mode: http://antropotok.archipelag.ru/prostr/pril-3.htm
 10. Report on the development of indicators of sustainable development for the city of Donetsk – the publication of the project “wind rose” [Electronic resource] / / access Mode: http://www.ecology.donbass.com [in Russian]
 11. Palamarchuk N. M. Regional studies: challenges and research approaches. / M. M. Palamarchuk // Regional Economics – 1996. no. 1. – P. 32 38. [in Ukrainian]
 12. ] Yu. l. sustainable development Indicators as a tool to assess the development of agriculture and rural development / Y. L.], E. S. Kovalev. A young scientist. — 2012. — No. 11. — S. 195-197. [in Russian]
 13. Rudenko L. G., Lisovskiy S. A. the Concept of sustainable (balanced) development and its perception in Ukraine / L. G. Rudenko, S. A. Lisovsky // Ukrainian geographical magazine. – 2005. – No. 4. – P. 3-10. [in Ukrainian]
 14. Ukraine: main trends of interaction between society and nature in the twentieth century. (geographical aspect) / Institute of geography of NAS of Ukraine ; [ed. by L. G. Rudenko ; ed.: Rudenko L. G. et al.]. – Kyiv , 2005. – 316 p. [in Ukrainian]
 15. Tarasova N. P. Indices and indicators of sustainable development / N. P. Tarasova, E. Be. Kruchinina Sustainable development: nature – society — man : proceedings of the international conference, Moscow, 2006. – Vol. 1. – S. 127-144[in Russian]
 16. Timchenko I. S. Education and sustainable development. System methodology. / S.S. Timchenko, E. M. Igumnova, And I. E. Timchenko. Sevastopol, Ed. “ECOSYSTEM-Hydrophysics”, 2004. – 520 p. [in Russian]
 17. Indicators of sustainable developments. UN Commission of Sustainable Development [Electronic resource] / / access Mode: www.un.org/esa/sustdev/natinfo/indicators. [in English]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Belik, O. (2016). Formation of the indicators system as an important component of the concept of long-life development of the region. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 38-41 (in Ukrainian, abstr. in English).