Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ У МІСТІ КИЄВІ

Олішевська Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розглянуто особливості організації туристсько-краєзнавчої діяльності учнівської та студентської молоді. Виділено характерні риси окремих форм туристсько-краєзнавчої діяльності: гурток, секція, клуб, товариство, екскурсія, експедиція, похід, зліт. Досліджено основні напрями роботи з учнівською та студентською молоддю шкільними та позашкільними закладами, а також громадськими організаціями міста Києва. Проаналізовано діяльність Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, а також Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання. Визначено роль та значення туристсько-краєзнавчої діяльності для підростаючого покоління.

Ключові слова:

туристсько-краєзнавча діяльність, краєзнавча експедиція, екскурсія, масові туристсько-краєзнавчі заходи

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.5

Посилання:

  1. Kyyivs’kyy tsentr dytyacho-yunats’koho turyzmu, krayeznavstva ta viys’kovo-patriotychnoho vykhovannya [Kyiv Center of Youth Tourism, local history and military-patriotic education], Available at: http://www.uacenter.info [in Ukrainian]
  2. Kostrytsya M.., Oboznyy V. Shkil’na krayeznavcho-turystychna robota: navch. posibnyk [School regional studies and tourism work].Kyiv, 1995. [in Ukrainian]
  3. Panhelov B. Orhanizatsiya i provedennya turysts’ko-krayeznavchykh podorozhey: navch. posibnyk [Organizing and conducting tourism and travel lore], Kyiv, 2010. [in Ukrainian]
  4. Statut Kyyivs’koho tsentru dytyacho-yunats’koho turyzmu, krayeznavstva ta viys’kovo-patriotychnoho vykhovannya [Statute of the Kiev Center for Youth Tourism, local history and military-patriotic education], Availble at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MA150598.html [in Ukrainian]
  5. Ukrayins’kyy derzhavnyy tsentr turyzmu i krayeznavstva uchnivs’koyi molodi [Ukrainian State Centre of tourism and regional studies of students], Availble at: http://ukrjuntur.org.ua [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Olishevska, Yu. (2016). The characteristics of youth tourist and regional activities organization in Kiev. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 24-28 (in Ukrainian, abstr. in English).