Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИВЧЕННЯ

1Олійник Я., 2Шевчук С.

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава, Україна

Анотація:

Стаття розкриває методичні основи комплексного вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії. Матеріал дослідження визначає основні етапи вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії: виявлення комплексу джерельної бази, аналіз і синтез первинної інформації, систематизація нових даних та формулювання закономірностей. Вперше запропоновано ідентифікувати наукові школи в українській суспільній географії на основі виявлення їх основних організаційних ознак, а власний досвід вивчення наукових шкіл в українській суспільній географії дозволив авторам сформулювати основні етапи ідентифікації наукових шкіл, виділивши її ключові складники. Використання запропонованої методики дозволяє окреслити склад наукових шкіл, виявити їх основоположників та сучасних лідерів, простежити реалізацію науково-дослідної програми школи, результативність її роботи та внесок у розвиток української суспільної географії. Авторами розроблено також методику ідентифікації та оцінки результативності діяльності сучасних наукових шкіл в українській суспільній географії, яка базується на методі експертних оцінок та методику вивчення регіональних і персональних наукових шкіл в українській суспільній географії, яка базується на соціологічному методі.

Ключові слова:

методика, ідентифікація, наукова школа, суспільна географія, Україна

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.65.1

Посилання:

 1. Nauchnye shkolu v heohrafyy / Otv. red. L.S. Abramov, V.A. Esakov. – M., 1983. – 117 s.
 2. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. Teoretychni pidkhody do rozuminnya sutnosti naukovoyi shkoly v heohrafiyi // Heohrafiya ta suchasnist’. Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. – 2010. – Vyp. 24. – S. 6–11.
 3. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. Metody vyvchennya naukovykh shkil v istoriyi ukrayins’koyi suspil’noyi heohrafiyi // Chasopys ekonomichnoyi ta sotsial’noyi heohrafiyi. – 2012. – Vyp. 13 (2). – S. 9 – 14.
 4. Oliynyk Ya.B, Shevchuk S.M. Metodolohichni osnovy istoryko-naukovykh doslidzhen’ u suspil’niy heohrafiyi (na prykladi vyvchennya naukovykh shkil) // Ekonomichna ta sotsial’na heohrafiya. Naukovyy zbirnyk. – 2013. – Vyp. 2 (67). – S. 3 – 12.
 5. Oliynyk Ya.B., Shevchuk S.M. Naukovi shkoly yak ob”yekt doslidzhennya v istoriyi heohrafiyi // Istoriya ukrayins’koyi heohrafiyi. Vseukrayins’kyy chasopys. – Ternopil’, 2013. – Vyp. 27. – S. 23 – 32.
 6. Rodnyy N.Y. Nauchnye shkoly / N.Y. Rodnyy // Pryroda, 1972. – № 12. – S. 84 – 115.
 7. Shevchuk S.M. Aktual’ni napryamky doslidzhen’ naukovykh shkil v ukrayins’kiy suspil’niy heohrafiyi // Ukrayina: heohrafiya tsiley i mozhlyvostey. Zbirnyk naukovykh prats’. – Nizhyn: FOP «Lysenko M.M.», 2012. – T. III. – S. 405 – 409.
 8. Shevchuk S.M. Vyvchennya naukovykh shkil v ukrayins’kiy suspil’niy heohrafiyi: postanovka problemy // Istoriya ukrayins’koyi heohrafiyi. Vseukrayins’kyy chasopys. – Ternopil’, 2012. – Vyp. 25. – S. 19 – 22.
 9. Shevchuk S.M. Naukova shkola Ukrayins’koho naukovo-doslidnoho instytutu heohrafiyi ta kartohrafiyi. – Poltava: PNPU imeni V.H. Korolenka, 2013. – 270 s.
 10. Shevchuk S.M. Kompleksnyy analiz dysertatsiynykh robit iz suspil’noyi heohrafiyi v Ukrayini (1936 – 2012 rr.) / S.M. Shevchuk // Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal. – 2015. – Vyp. 4. – S. 31 – 39.
 11. Shevchuk S.M. Naukovi shkoly v ukrayins’kiy suspil’niy heohrafiyi: metodolohichni problemy identyfikatsiyi / S.M. Shevchuk // Ukrayins’ka heohrafiya: suchasni vyklyky. Zb. nauk. prats’ u 3-kh t. – K.: Print-Servis, 2016. – T. 1. – S. 119 – 121.
 12. Shkolu v nauke / pod red. R.S. Mykulynskoho, M.H. Yaroshevskoho, H. Krebera, H. Shteynera. – M.: Nauka, 1977. – 572 s.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliynyk, Ya., Shevchuk, S. (2016). Research methods in Ukrainian scientific schools of human geography: identification and study. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (65), 5-8 (in Ukrainian, abstr. in English).