Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Чорний М.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

Анотація:

У статті висвітлено основні терміни та поняття супільно-географічних зв’язків, а також розроблено понятійно-термінологічну систему(ПТС) досліджуваних зв’язків через категорію “Світового господарства”. Запропоновано свій погляд на суспільно-географічні зв’язки та їх місце у структурі суспільної географії. Представлено основні терміни в системі взаємозв’язків між макроекономічними показниками та виявлення закономірностей розвитку системи в цілому. Також у статті зроблено наголос на динаміці системи та її поведінку, а не на статичній рівновазі. Створено модель зв’язків міжнародного сектору і сектору зміни цін, що є актуальним в сучасному трансформаційному світі.

Ключові слова:

світогосподарські зв’язки, міжнародний поділ та інтеграція праці, міжнародна міграція робочої сили, міжнародна міграція капіталу

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.64.14

Посилання:

  1. Potyekhina O. (2008) Intelektual’na vlasnist’ [Intellectual Property]: Textbook, Kyiv, Tsentr uchbovoyi literatury, 414 p. [in Ukrainian]
  2. Mihratsiyni protsesy v Ukrayini: suchasnyy stan i perspektyvy [Migration Processes in Ukraine: Current State and Prospects] O.V.Poznyak (ed.), Uman’, 2007,274 p. [in Ukrainian]
  3. Mizhnarodna ekonomika: Pidruchnyk [International Economics: Textbook], / V.M. Tarasevych (ed.), Kyiv, Tsentr navchal’noyi literatury, 2006, 224 p. [in Ukrainian]
  4. Mizhnarodna ekonomika. Konspekt lektsiy dlya studentiv usikh spetsial’nostey vsikh form navchannya [International Economics. Lecture for students of all specialties of all forms of education] L.M.Sushko, T.I. Aleksyeyeva (ed.), Kharkiv, KhNEU, 2005, 216 p. [in Ukrainian]
  5. Mochernyy S. V. (2003) Politekonomiya: Pidruchnyk. [Political Economy: Textbook], Kyiv, Vikar, 386 p.
  6. Statystychnyy shchorichnyk 2011. L’vivs’ka oblast’. 1 chastyna. L’viv [Statistical Yearbook 2011. Lviv region. Part 1. Lviv], Holovne upravlinnya statystyky u L’vivs’kiy oblasti, Lviv, 2012 [in Ukrainian]
  7. Kochetov E.  (2006) Heoekonomycheskyy  tolkovyy slovar’ ( Osnov vysokykh heoekonomycheskykh tekhnolohyy sovremennoho byznesa ): Sbornyk stratehycheskykh ponyatyy-novell. [Geo-economic explanatory dictionary (geoeconomic high-tech modern business): Collection of strategic concepts, stories], Ekaterynburh,  OAO «Ural’skyy rabochyy». [in Russian]
  8. Shabliy O.I. (2012) Osnovy suspil’noyi heohrafiyi [Fundamentals of Human Geography], 2th publishing, L’viv, LNU imeni Ivana Franka, 296 p. [in Ukrainian]
  9. Shabliy O.I. (2000) Sotsial’no-ekonomichna heohrafiya Ukrayiny: Navch.posibnyk [Socio-economic geography of Ukraine: Textbook],/ Shabliy O. (ed.), 2th publishing, L’viv, Svit, p.621 [in Ukrainian]

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Chorniy, M. (2016). Social and geographical relations: conceptual and terminological system. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (64), 78-80 (in Ukrainian, abstr. in English).