Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПРОТИДІЇ СЕЦЕСІОНІЗМУ

Ковалевич Л.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

В статті розглянуто роль внутрішньої політики держави у вирішенні міжрегіональних протиріч та протидії сецесійним процесам. Висвітлено основі способи реагування уряду на посилення відцентрових тенденцій в окремих регіонах. Проаналізовано головні характерні риси державної політики країн Європейського Союзу, в яких наявні регіони з високим потенціалом сецесійного конфлікту. Підкреслено необхідність виваженої внутрішньої політики уряду для запобігання ескалації внутрішньодержавних протиріч. Досліджено вплив форми державного устрою на мінімізацію міжрегіональних протиріч. Розглянуто приклади успішного вирішення регіональних конфліктів окремими європейськими державами.

Ключові слова:

сецесіонізм, Євросоюз, державна політика, сецесійні рухи, міжрегіональні конфлікти

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.64.13

Посилання:

  1. Baranov A. V. Separatіzm v sovremennom mіre: Polіtіko-terrіtorіalnyіy aspekt // Chelovek. Soobschestvo. Upravlenіe. – 2005. – # 3. – Р. 107-124.
  2. Belіtser N. Rehіonal’na іdentychnіst’ і rehіonal’nyy separatyzm u suchasnіy Yevropі [Elektronnyy resurs] // Іnstytut hromadyans’koho suspіl’stva. – 2013. – Rezhym dostupu: http://www.csі.org.ua/www/?p=2735
  3. Zotkіn A. Mehanіzmyі reshenіya regіonalnyіh konflіktov v Evropeyskom Soyuze: opіt dlya Ukraіnyі // Naukovі zapysky Іnstytutu polіtychnykh і etnonatsіonal’nykh doslіdzhen’ іm. І. F. Kurasa NAN Ukrayіny. – K.,2009. – Vyp. 44. (pіdserіya «Kurasіvs’kі chytannya»). – P. 269-280.
  4. Klyuchnyk R. Separatyzm yak svіtova mehatendentsіya suchasnostі // Polіtychnyy menedzhment. – 2011. – # 6 (51). – P. 120-129.
  5. Lazhnіk V. Y. Nevyznanі derzhavnі utvorennya yak ob”yekty suchasnoyі polіtychnoyі karty svіtu // Nauk. vіsn. Volyn. nats. un-tu іm. Lesі Ukrayіnky. Heohrafіchnі nauky. – 2008. – # 1. – P. 202-211.
  6. Myshlyayev T. Yu. “Problemnі mіstsya” bel’hіys’koho federalіzmu // Naukovyy vіsnyk Volyns’koho natsіonal’noho unіversytetu іmenі Lesі Ukrayіnky. Heohrafіchnі nauky. – Luts’k, 2008. – # 1. – P. 212-218.
  7. Panas T. O. Evolyutsіya shlyakhіv urehulyuvannya basks’koho etnopolіtychnoho konflіktu v Іspanіyі // Problemy mіzhnarodnykh vіdnosyn : zb. nauk. prats’. – K., 2012. – Vyp. 4. – P. 120-127.
  8. Fonseka N. Polіtіka іspanskogo gosudarstva po protіvodeystvіyu separatіzmu // Vestnіk Tomskogo gosudarstvennogo unіversіteta. – 2012. – # 3 (19). – P. 128-133.
  9. Lustіck І. Secessіonіsm іn multіcultural states: does sharіng power prevent or encourage іt? // Amerіcan Polіtіcal Scіence Revіew. – 2004. – Vol.98, no.2. – P.209-229.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kovalevych, L. (2016). Polіcy of the states of the European Unіon agaіnst sessesіonіsm. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (64), 74-77 (in Ukrainian, abstr. in English).