Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КЛЮЧОВІ СКЛАДНИКИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ МІРИ АНТРОПІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТНИХ АГРЕГАЦІЙ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Пласкальний В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розглянуто європейські і вітчизняні концепції визначення ступеня антропогенної трансформації ландшафтів. Висвітлено концептуальні засади та основний зміст якісно нової методики аналізу ступеня антропізації ландшафтних комплексів. Проаналізовано основні її ключові складники та європейську інтероперабельність застосування. Досліджено наявний та перспективний геоінформаційний базис для забезпечення верифікаційного складника методики, картографічної візуалізації та отримання кількісних даних щодо міри антропізації ландшафтів. Розкрито можливості практичної верифікації та практичного застосування даної методики до ландшафтних агрегацій в межах території України для визначення стану і стійкості геосистем до антропогенних навантажень.

Ключові слова:

антропізація, антропогенна трансформація, ландшафт, гемеробність, землекористування, земельні покриви, картографічні веб-сервіси, супутникові дані

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.64.12

Посилання:

  1. Klementova E., Heinyhe V. Otsenka эkolohycheskoi ustoichyvosty selskokhoziaistvennoho landshafta // Melyoratsyia y vodnoe khoziaistvo. – 1995.– № 5. – S.24-35.
  2. Ryborski I., Hoike E. Vplyv skladu uhid na ekolohichnu stabilnist terytorii (slovatskoiu movoiu) // Zemlevporiadni roboty v spetsialnykh umovakh. – Tatranska Lomnitsa, 1988.
  3. Samoilenko V.M. Modeliuvannia baseinovykh heosystem: Monohrafiia / V.M. Samoilenko, D.V. Ivanok. – K.: DP “Print Servis”, 2015. – 208 s.
  4. Samoilenko V.M., Plaskalnyi V.V. Interoperabelna metodyka analizu miry antropizatsii landshaftiv Ukrainy// Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia. – 2016. – T.2 (41), – S.6-31.
  5. Samoilenko V.M., Plaskalnyi V.V. Systematyzatsiia kontseptsii identyfikatsii miry antropizatsii landshaftiv// Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia. – 2016 – T.1.- Vypusk 40, – S.6-21.
  6. Csorba P., Szabó S. Degree of human transformation of landscapes: a case study from Hungary // Hungarian Geographical Bulletin. – 2009. – Vol.58. – No2. – P.91-99.
  7. Paracchini M.L., Capitani C. Implementation of a EU wide indicator for the rural-agrarian landscape. – JRC scientific and technical reports (EUR 25114 EN-2011). – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. – 89 p.
  8. Walz U., Stein C. Indicators of hemeroby for the monitoring of landscapes in Germany // Journal for Nature Conservation. – 2014. – Vol.22. – P.279-289.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Plaskalnyi, V. (2016). Key components of the universal procedure of anthropization extent’ analysis for aggregation within the territory of Ukraine. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (64), 71-74 (in Ukrainian, abstr. in English).