Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ІНФРАСТРУКТУРА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗАСТОСУВАННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Новикова В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

Анотація:

Зроблено історичний екскурс щодо появи терміну “інфраструктура” та його ствердження у науковій сфері. Виділено два напрями тлумачення поняття інфраструктури та сформульовано його розуміння у другій дефініції. Крім соціальної та виробничої інфраструктури, запропоновано виділяти ще і універсальну. Розроблені структурно-логічні моделі, де відображено місце та види інфраструктури рекреаційної діяльності, продемонстрована структура суспільного виробництва, виявленні зв’язки складових інфраструктури рекреаційної сфери із групами основних видів інфраструктури життєдіяльності суспільства. Деталізована кожна із складових рекреаційної інфраструктури.

Ключові слова:

інфраструктура, рекреаційна сфера, інфраструктура рекреаційної діяльності, рекреаційна інфраструктура

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.64.3

Посилання:

  1. Malskyy, M.P., & Khudo, V.V. (2007). Turystychnyi biznes: teoriia ta praktyka [Tourism business: theory and practice]. Kyiv: Center educational literature [in Ukrainian].
  2. Novykova, V.I. (2008). Rekreatsiina infrastruktura: sut poniattia,vydy, metody doslidzhennia [Recreational infrastructure: the essence of the concept, types, research methods]. Geografiia v informatsiinomu suspilstvi – Geography in the information society, Vol. IV (pp. 163–165). Kyiv: VLG «Obrii» [in Ukrainian].
  3. Novykova V.I. (2010). Turystsko-informatsiini tsentry iak vaxhlyva skladova infrastrukturnogo zabezpechennia rekreatsiinoi diialnosti v Ukraini [Tourist information centres as an important component of infrastructure support recreational activities in Ukraine]. Proceedings from Trends, problems and prospects of national market of tourist services: regional aspect ’10: Vseukrainska naukova konferentsiia (18–19 lystopada 2010 roku, Kyiv) – All-Ukrainian Scientific Conference (pp. 169–175). Kyiv: NAU [in Ukrainian].
  4. Yurkovskii, V.M. (1989) Geografiia sfery obsluzhevaniia [The Geography of the service sector]. Kyiv: UMK VO [in Russian].

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Novykova, V. (2016). Infrastructure: the essence of the concept, its types and application in the recreation sphere. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (64), 16-22 (in Ukrainian, abstr. in English).