Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Випуск 65

Про журнал


Зміст випуску


Олійник Я., Шевчук С. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИВЧЕННЯ


Смирнов І. ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ЛОГІСТИЧНИЙ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Удовиченко В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАНДШАФТНО-ГІДРОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЇ


Гавриленко О., Циганок Є. КОНФЛІКТИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ


Олішевська Ю. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ У МІСТІ КИЄВІ


Машіка Г. ОЦІНКА КОМПОНЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ


Корнус А., Корнус О. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ


Бєлік О. СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Запотоцький С., Паренюк В. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ


Ляшенко Д. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ


Підлісецька І., Томченко О., Сільвейстров Г. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ГЛЯЦІОЛОГІЇ


Колотуха І. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ


Стеблецька Ю. СТАДІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА


Широкун К. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ У МЕЖАХ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ КАСКАДІВ ДІДОРІВСЬКОГО ТА ГОРІХУВАТСЬКОГО ВОДОТОКІВ)


Запотоцька В., Левицька О., Горин І. ЖИТЛОВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЛЬВОВА


ЮВІЛЕЇ

Лисогору Сергію Миколайовичу – 80!
Смирнову Ігорю Геогійовичу – 70!
Бортнику Сергію Юрійовичу – 55!
Кіптенко Вікторії Костянтинівні – 50!


ПАМ’ЯТАЄМО

До 150-річчя з дня народження Антіна Степановича Синявського.
До 110-річчя з дня народження Петра Костьовича Заморія.


Завантажити (.pdf)