Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

POLITICAL AND GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF FORMATION OF JUNCTION GEOPOLITICAL REGIONS (AT THE BALTIC-BLACK SEA REGION)

Coroma N.

Abstract:

The idea and the problems of theoretical determination of content of concepts “junction geopolitical region” are studied. The factors influencing the formation of the field of confrontation within the junction area were analysed. The role of the territory of the Baltic-Black Sea region in the global political system at different stages of social and historical development was determined. The territory of the Baltic-Black Sea region was displayed as a regional system of states, which has all the properties of junction geopolitical region and available the field of confrontation.

Keywords:

world geopolitical structure, geopolitical region, junction geopolitical region, geopolitical field of confrontation, social and historical development of the area, the Baltic-Black Sea region

Language:

ukrainian

References:

1. Гончаренко О. М. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку / Гончаренко О.М., Парахонський Б.О., Лисицин Е.М., Лисицин Е.М., Маначинський О.Я. // Національний ін-т стратегічних досліджень; Національний ін-т українсько-російських відносин. – К., 1999. – 192 с. 2. Дністрянський М.С. Політична географія та геополітика України: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с. 3. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: підручник / Мальський М. З., Мацях М. М. – Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 461 c. 4. Яценко Б.П. Політична географія та геополітика: Навч. посібник / За ред. Б.П. Яценка; Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Либідь, 2007. – 255с. 5. Ярьоменко С.Г. Вплив суспільно-географічних факторів на особливості формування геополітичних стикових зон / Сергій Ярьоменко // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2009. – Вип. 7. – С. 174-177. 6. Ярьоменко С.Г. Геополітичне положення України в Балто-Чорноморсько-Каспійському просторі / Сергій Ярьоменко // Молоді науковці – географічній науці: Зб. наук. Праць / За заг. ред. проф. Я.Б. Олійника. – К.: Обрії, 2008. – Вип. IV. – С. 370-371. 7. Колосов В. А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 479 с. 8. Хонин В.Н. Теория международных отношений. Общая часть. – К.: Академ-Пресс, 2005. – 456 с. 9. A Companion to Political Geography // Edited by John A. Agnew , Katharyne Mitchell and Katharyne Mitchell. – [3) Blackwell Companions to Geography] – Oxf.: Blackwell Publishing, 2007. 10. Kennedy, Paul, The Rise and Fall of Great Powers, page // New York: Vintage Books, 1987. – 704 pp. 11. Making Political Geography // John Agnew. – [Human Geography in the Making]. – London, 2002.

Download (.pdf)

Suggested citation:

Coroma, N.(2012). Рolitical and geographical conditions of formation of junction geopolitical regions (at the Вaltic-Вlack Sea region). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 53-57 (in Ukrainian, abstr. in English).