Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ZOOGENIC LANDFORMS WITHIN THE THE RIVER UBORT BASIN

Filonenko Yu.

Gogol State University of Nizhyn, Nizhyn, Ukraine

Abstract:

The causes and features of appearance of the most common zoogenic landforms in the river Ubort basin within Ukraine are analyzed. Particularly, such zoogenic landforms as beaver dams, huts, holes and channels; muskrat huts and holes; brock, fox and hamster holes and hillocks; dog holes; molehills and mole labyrinths; ground and soil anthills are investigated. The characteristic of the size and density of these landforms within particular areas of the investigated region is made.

Keywords:

zoogenic relief, beaver hut, molehill, hole, anthill, hillock, dam

Language:

ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2014.62.7

References:

 1. Abaturov B.D. Mlekopitajushhie kak komponent jekosistem [Mammals as an ecosystem component], Moscow: Nauka, 1984, 286 p.
 2. Akimushkin I.I. Zhizn’ zhivotnyh. Mlekopitajushhie, ili zveri [Life of animals. Mammals, or animals] Moscow: Mysl’, 1988. – 448 p.
 3. Akimushkin I.I. Mir zhivotnyh: nasekomye, pauki, domashnie zhivotnye [The world of animals: insects, spiders, pets], Moscow: Mysl‘,1990, 298 p.
 4. Kostrytsya (eds.) Atlas Zhytomyrs’ka oblast’: Heohrafichnyy atlas: Moya mala Bat’kivshchyna [Atlas Zhytomyr region, atlas, My little homeland], Kyiv: TOV «Vydavnytstvo Mapa», 2003, 24 p.
 5. Blinnikov V.I. Zoologija s osnovami jekologii [Zoology with the basics of ecology], Moscow: Prosveshhenie, 1990, 224 p.
 6. Bolysov S.I. Biogennoe rel’efoobrazovanie na sushe [Biogenic Relief formation on land] Doctor’s thesis, Moscow, 2003, 895p.
 7. Brjem A.Je. Zhizn’ zhivotnyh. Mlekopitajushhie [Life of animals. Mammals], Moscow: Terra-Tegga, 1992, 540 p.
 8. Derkach A.A. Biogennyj rel’ef lesnoj zony evropejskoj territorii Rossii [Biogenic terrain of the forest zone of European Russia], Candidate’s thesis, Moscow, 2005, 199p.
 9. Dmitriev P.P. Rojushhaja dejatel’nost’ mlekopitajushhih kak faktor vyvetrivanija gornyh porod i obrazovanija shhebnistogo plashha [Digging activity of mammals as a factor in the weathering of rocks and gravelly cape education], AN SSSR, ser. geogr., 1987, no.1. pp. 84-92.
 10. Stetsyuk V,V, (eds.) Rel’yef Ukrayiny. Navchal’nyy posibnyk [Relief Ukraine. Tutorial], Kyiv: Vydavnychyy dim «Slovo», 2010. 688 p.
 11. Sinicyn M.G., Rusanov A.V. Vlijanie dejatel’nosti rechnogo bobra na rel’ef dolin i rusel malyh rek Vetluzhsko-Unzhenskogo poles’ja [Effect of beaver on the terrain of valleys and small river Vetluzhsky-Unzhensky woodland], Geomorfologija, 1990, no.1, pp. 85-91.
 12. Skljarov G.A. K voprosu o dejatel’nosti krotov v pochvah dernovo-podzolistoj pustyni [On the question of moles of activity in the soils of sod-podzolic desert], Pochvovedenie, 1953, no. 8, pp.51-57.
 13. Filonenko Yu. Osoblyvosti biohennoyi morfoskul’ptury v mezhakh baseynu richky Oster [Features nutrient morphosculpture within the river basin Oster], Fizychna heohrafiya ta heomorfolohiya, Issue 4 (68), Kyiv: VHL «Obriyi», 2012, pp. 74-84
 14. Filonenko Yu. Osoblyvosti zoohennoho rel’yefu Nizhynshchyny [Features biogenic relief of Nizhynschyna], Fizychna heohrafiya ta heomorfolohiya, Issue 1 (69),Kyiv: VHL «Obriyi», 2013, pp. 88-96.
 15. Filonenko Yu. Zoohenni formy rel’yefu na berehakh vodotokiv ta vodoym Chernihivshchyny [Biogenic landforms on the banks of streams and ponds Chernihiv], Fizychna heohrafiya ta heomorfolohiya, Issue 1 (73),  Kyiv: DP «Print-Servis», 2014, pp.94-98.
 16. Zoogennye formy rel’efa: bobrovye plotiny, gnezdovye kuchi. [Biogenic forms of relief: beaver dams, breeding heap] Available at: edu-knigi.ru/rychagov/geomorfologiya
 17. Krot, zanjatie po oznakomleniju doshkol’nikov z prirodoju. [Mole, the occupation to educate pre-school children s nature], Available at: http://vospitatel.com.ua/zaniatia/jivotnye/krot.html
 18. Muravejnik [Аnthill] Available at: ru.wikipedia.org‎.

Download (.pdf)

Suggested citation:

Filonenko, Yu.  (2014). Zoogenic landforms within the river Ubort basin. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (62), 28-31 (in Ukrainian, abstr. in English).