Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ*

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Запотоцький Сергій Петрович, д. геогр. н., проф., (головний редактор)  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – zapototsk@ukr.net


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Шевченко Ольга Григорівна, к. геогр. н., доц. (шеф-редактор) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – olga.s.meteo@gmail.com
Корома Наталія Степанівна, к. геогр. н., (відповідальний редактор) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – geo.nkoroma@gmail.com
Герасименко Наталія Петрівна, д.геогр.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – n.garnet2@gmail.com
Даценко Людмила Миколаївна, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – ua-dln@ukr.net
Мезенцев Костянтин Володимирович, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – k_mez@ukr.net
Ободовський Олександр Григорович, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – obodovskiy58@gmail.com
Савчук Іван Григорович, к.геогр.н., с.н.с.,  (КПНЗ «КМАН учнівської молоді») – ivansavchuk@yahoo.com
Самойленко Віктор Миколайович, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – viksam1955@gmail.com
Сніжко Сергій Іванович, д. геогр. н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – tempo2007@meta.ua


МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


Беднар Павло, PhD (географічні науки), 
(Університет Томаса Бата в Зліні, Чехія) – bednar@fame.utb.cz / bednar@utb.cz
Карачоні Давід, PhD (географічні науки), (Північний Інститут Університету Чарльза Дарвіна, Австралія) – karacsonyi.david@csfk.mta.hu
Мадленек Тібор, к. прир. н., доц. 
(Університет Матея Бела, Словаччина) – tibor.madlenak@umb.sk;
Рейманн Март, PhD (географічні науки), доцент (Талліннський університет, Естонія) – mart.reimann@tlu.ee
Сарменто Жоао, к. геогр. н., доц. (Університет Міньйо, Португалія) – j.sarmento@geografia.uminho.pt
Смекалова Лєнка,
PhD (географічні науки),
(Університет Томаса Бата в Зліні, Чехія) – smekalova@utb.cz
Чіннасак Суван-ашарія,  доцент (Таксінський університет, Тайланд) – chinasak2000@gmail.com


* Затверджена на засіданні Вченої ради географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол № 12 від 13  червня 2022 року.