Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

THE TRANSPORT GEOLOGISTICS CONSIDERING UKRAINE’S DEFENCE CAPABILITY

Ivah Ya., Senkiv M.

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Abstract:

Ukraine’s transport infrastructure, in particular, railway, motor, aviation and maritime, is analyzed from the point of view of military logistics. The influence of transport geologistics, and in particular transport infrastructure development on Ukraine’s defence capability level in the modern war conditions is substantiated. Based on the graph theory the estimation of transport and geographical position of motor transport junctions on the major highways, as an important factor of transport geologistics in Ukraine, is made. The ways of increasing the level of Ukraine’s defense capability in the context of transport geologistics are proposed.

Keywords:

transport infrastructure, transport network, transport and geographical position, transport geologistics, military logistics, state defence capability

Language:

ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.10

References:

 1. Hrytsevych V., Sen’chuk Kh. Istoryko-heohrafichni osoblyvosti rozvytku zaliznychnoyi merezhi v Zakhidnomu rehioni Ukrayiny [Historical and geographical features of the railway network in Western Ukraine], Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Heohrafiya, no. 2, Ternopil’, 2008, pp. 6-12 [in Ukrainian]
 2. Dymytryuk M.M. Do istoriyi vynyknennya zaliznyts’ na terytoriyi Ukrayiny [To the history of railways in Ukraine], Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian]
 3. Hryhorak M., Kostyuchenko L., Sokolova O. (eds.) Lohistychna infrastruktura: Konspekt lektsiy [Logistics infrastructure: Lecture], Kyiv: Avtohraf, 2010, 190 p. [in Ukrainian]
 4. Matsahor O.A. Opornyy konspekt lektsiy z dystsypliny “Istoriya rozvytku transportu” [Supporting lectures on “The History of Transportation”], Kyiv: DETUT, 2010, 66 p. [in Ukrainian]
 5. Nechaev G. Formirovanie i razvitie transportno-kommunikacionnoj i logisticheskoj infrastruktury vostoka Ukrainy v uslovijah globalizacii: monografija [Formation and Development of transport and infrastructure lohystycheskoy kommunykatsyonnoy and the East of Ukraine in terms of globalization: monograph], Lugansk: Izdatel’stvo VNU im. V.Dalja, 2011, 287 p. [in Russian]
 6. Rekvizyty aeroportiv, aerodromiv, vertodromiv ta zlitno-posadkovykh maydanchykiv Ukrayiny [Details of airports, airfields, heliports and landing sites Ukraine], Available at: http://www.avia.gov.ua [in Ukrainian]
 7. Sen’kiv M.I. Otsinka transportno-heohrafichnoho polozhennya mist Ukrayiny na holovnykh avtomobil’nykh mahistralyakh [Grade-geographical position of Ukraine on the main cities highways], Heohrafycheskye y heoekolohycheskye yssledovanyya v Ukrayne y sopredel’nykh terrytoryyakh: sbornyk nauchnykh statey, Symferopol’: DYAYPY, 2013, Vol.1, pp. 203-206 [in Ukrainian]
 8. Smyrnov I., Kosareva T. Transportna lohistyka: navch. pos. [Transport Logistics: Textbook], Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2008, 224 p. [in Ukrainian]
 9. Solon’ko Oleksandr. Yak komanduvannya ZSU dopomahaye rosiyanam peremohty nashu armiyu [As the Armed Forces command helps the Russians to defeat our army], Available at: http://www.pravda.com.ua [in Ukrainian]
 10. Shabliy O. I. Matematychni metody v sotsial’no-ekonomichniy heohrafiyi: Navchal’ne vydannya [Mathematical methods in social and economic geography], L’viv: Svit, 1994, 304 p. [in Ukrainian]
 11. NATO Logistics Handbook. Movement and transportation policies Available at: http://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1404.htm [in English]

Download (.pdf)

Suggested citation:

Ivah, Ya., Senkiv, M. (2015). The transport geologistics considering Ukraine’s defence capability. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (63), 40-43 (in Ukrainian, abstr. in English).