Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКИ

Трусій О.

Анотація:

Висвітлено історико-географічні особливості розвитку науки. Розглянуті етапи розвитку наукового потенціалу та виділені три історико-географічні зрізи. Охарактеризовано особливості становлення природознавства. Досліджено зародження, існування та перетворення науки у безпосередню продуктивну силу суспільства, окремий вид людської діяльності. Розкрито форми організації наукової діяльності та наукових зв’язків. Виділені функціонально-компонентні особливості наукового потенціалу та територіальний аспект розвитку наукового потенціалу.

Ключові слова:

наука, науковий потенціал, історико-географічні зрізи

Посилання:

1. Бєсов В.М. Історія науки і техніки з найдавніших часів до кінця ХХ ст.: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Харківський державний політехнічний ун-т. – Х., 2000. – 252 с. 2. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учебное пособие для педагогических вузов / А.И. Пискунов, Р.Б. Вендровская, В.М.Кларин и др.; – М.: Творческий центр “Сфера”, 2001. – 501 с. 3. Історія освіти, науки і техніки: Збірник наукових праць / За ред. О.Пилипичка. – К., 2004. – 245 с. 4. Історія педагогіки. Навчальний посібник для педагогічних інститутів / За ред. М.С. Гриценка. – К.: Вища школа. 1973. – 447 с. 5. Історія Української РСР, І.І. Артеменко (гол.ред.) та ін. – К.: 1977. – 234 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Trusij, O. (2012). Нistorical and geographical features of science. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (60), 38-40 (in Ukrainian, abstr. in English).