Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА (НА ПРИКЛАДІ СТАРОГО МІСТА)

Шелемеха Д.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Проаналізовано територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення на прикладі історичного ядра міста Києва. Висвітлено різницю між поняттями “соціальна сфера” та “сфера обслуговування”. Розглянуто розміщення закладів сфери обслуговування в залежності від періодичності та регулярності користування ними населення міста Києва в межах Старого міста. Показано галузі сфери обслуговування, які є переважаючими в межах території Старого Міста, виділені основні послугоформуючі вулиці, місця концентрації основних видів послуг, території перспективного розвитку закладів сфери обслуговування.

Ключові слова:

сфера обслуговування, територіальна структура, галузева структура, історичне ядро, Старе місто

Посилання:

1. География сферы обслуживания: Учеб. пособие / Юрковский В.М. – К.: УМК ВО, 1989. – 82 с. 2. Нємець Л.М., Корнус А.О., Корнус О.Г. Система обслуговування населення: місце у соціогеосистемі, структура, функції, особливості / Нємець Л.М., Корнус А.О., Корнус О.Г.. – Харків: Вісник Харківського національного університету, Серія Геологія – Географія – Екологія, № 824, 2008. – 167-175 с. 3. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: підручник для студ. географ. cпеціальностей вищих навч. закладів / Топчієв О.Г.. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с. 4. Гений места / Шпарага Т., Гладкий А.. – OFFICE. – 2002// Режим доступу: http://www.telecom-media.com.ua/articles/success/show.html?id=19

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Shelemekha, D. (2013). Territorial-branch transformation of the service sector of the population of Kyiv (on the example of the Old city). Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 73-76 (in Ukrainian, abstr. in English).