Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРОСТОРОВІ ВІДМІННОСТІ У ЯКОСТІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА М. КИЄВА

Стеблецька Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Виділено чинники та систематизовано показники, які визначають якість міського середовища. Здійснено просторовий аналіз якості міського середовища м. Києва за житловими масивами. Проведено кореляційний аналіз та кластеризацію масивів за якістю середовища для проживання. Представлено результати соціологічного опитування жителів столиці щодо просторових вподобань проживання. Проведено порівняльний аналіз результатів дослідження якості міського середовища, вартості житла та опитування киян.

Ключові слова:

міське середовище, якість, житловий масив, транспортна доступність, екологічний стан, привабливість середовища, інженерне облаштування, соціально-економічна освоєність, сусідство, просторові відміни, вартість житла, соціологічне опитування, порівняльний аналіз

Посилання:

відсутні

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Stebletska, Iu. (2013). Spatial variation in the quality of the urban environment of Kyiv. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 70-73 (in Ukrainian, abstr. in English).