Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЙ ОРІЛЬСЬКО-САМАРСЬКОЇ НИЗОВИННОЇ ОБЛАСТІ, ПРОЕКТОВАНИХ ДЛЯ ЗАПОВІДАННЯ

Сизенко О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Розглянуто проблему виділення та класифікації ландшафтних геосистем нижчого рангу на основі результатів польових маршрутних досліджень. Коротко охарактеризовані природні умови досліджуваної території та їх вплив на ландшафтне різноманіття. Визначено методологічні засади для здійснення польових досліджень і проведення класифікації ландшафтних геосистем. Проаналізовано ландшафтну структуру проектованих для заповідання балкових та долинних геосистем Орільсько-Самарської низовинної області. Класифіковані та коротко охарактеризовані 5 типів підурочищ та 11 типів фацій на території проектованих заказників. Отримано результати, що детально ілюструють характер ландшафтної диференціації території і можуть слугувати базою для подальшого більш детального фаціального картографування.

Ключові слова:

ландшафтна структура, класифікація, підурочище, фація

Посилання:

1. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: Монографія. – Вінниця, 1998. 2. Денисик Г.І. Водні антропогенні ландшафти Поділля: Монографія. – Вінниця, 2007. 3. Денисик Г.І., Воловик В.М. Рекреаційні ландшафти Печеро-Стрільчинецького ландшафтно-рекреаційного парку // Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. 4. Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття південної частини межиріччя Інгул – Березівка як перспективна ділянка для заповідання // Актуальні проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Збірн. наук. праць. – Кіровоград, 2002. 5. Дорофеев А.А. Структура и организация ландшафтов Тверской области // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные исследования, практика: Материалы ХI Международной ландшафтной конференции. – М., 2006. 6. Дроздов К.А. Систематика локальных комплексов как одно из перспективных направлений современного ландшафтоведения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. – Воронеж, 2000. 7. Казаков В.Л. Ландшафти балки Кобильної: перспективи заповідання // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття. Матер. конф. – Канів, 1998. 8. Казаков В.Л. Природна ландшафтна структура району балки Кобильної // Географія та екологія Кривбасу. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг, 1999. 9. Малюченко В.Д. Проблемы и опит синтеза эколого-географического знания в дешифрировании ландшафтных комплексов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. – Воронеж, 2000. 10. Мерекалова К.А. Подходы к выявлению пространственной структуры ландшафта на основе анализы межкомпонентных отношений (на примере среднетаежного ландшафта юга Архангельской области) // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные исследования, практика: Материалы ХI Международной ландшафтной конференции. – М., 2006. 11. Михно В.Б., Горбунов А.С. Высотно-ландшафтные комплексы мелового юга Среднерусской возвышенности // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. – Воронеж, 2001. 12. Мудрак Г. Своєрідність заповідних об’єктів річища та заплави Дністра // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2006. 13. Національний атлас України: атлас / Гол. ред. Б.Є. Патон. – К., 2007. 14. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения – М., 1979. 15. Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения: Монография – К., 1993. 16. Проект створення ландшафтного заказника місцевого значення “Витоки річки Губинихи” в Новомосковському районі Дніпропетровської області / наук. керівник Вад.В. Манюк. – Дніпропетровськ, 2010.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Syzenko, O.  (2013). Landscape structure of projected for conservation areas of Oril-Samara low-lying area. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 67-69 (in Ukrainian, abstr. in English).