Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАСЕЙНУ РІЧКИ СЕРЕТ

Костюк О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Проведено аналіз геоморфологічної та геологічної будови території басейну річки Серет. Виділено та описано основні морфоструктури на території басейну річки Серет. Досліджено характер впливу підняття Подільської плити на формування сучасної гідрографічної сітки басейну річки Серет. Проведено дослідження літологічного складу порід в межах досліджуваного водозбору. Проаналізовано залежність морфометричних характеристик водотоків басейну р. Серет від геологічної будови місцевості.

Ключові слова:

геологічна будова, рельєф, долина річки, басейн р. Серет

Посилання:

1. Геренчук К. І. Природа Тернопільської області / К. І. Геренчук. ‒ Л., 1979. 2. Киндюк Б. В., Овчарук В. А. Исследование гидрографических и топологических характеристик реки Серет / Б. В. Киндюк, В. А. Овчарук // Наукові праці українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. – 2006. – Вип. 255. ‒ Ст. 311–321. 3. Ковальчук И.П. Геоморфологические исследования флювиальных систем Карпатского и Волыно-Подольского регионов. / Под ред. проф. Р. С. Чалова // Эрозионные и русловые процессы. Вып. 13. ‒ М.: МГУ, 2000. ‒ С. 93 – 105. 4. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз / І. П. Ковальчук. – Л., 1997. 5. Свинко Й. М. Нарис про природу Тернопільської області: геологічне минуле, сучасний стан / Й. М. Свинко. ‒ Т., 2007. 6. Царик Л. П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території / Л. П. Царик. ‒ Тернопіль, 2006.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kostiuk, O.(2013). Geological and geomorphological peculiarities in the Seret river basin. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 61-63 (in Ukrainian, abstr. in English).