Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У ПРИКОРДОННИХ МІСТАХ НА ПРИКЛАДІ СТРАСБУРГА

Глибовець В., Сахарчук Н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкрито основні особливості розвитку туристичної сфери у м. Страсбург. Виявлено основні фактори, що вплинули на швидкий, різносторонній та ефективний розвиток туризму у столиці Ельзасу. Особливого значення надано прикордонному положенню міста Страсбург, від чого можна відштовхуватись при розробці основних напрямків розвитку туризму в прикордонних та внутрішніх містах України. Визначено основні пріоритетні напрямки у розвитку туристичної сфери українських міст та сіл, а саме інвестування у відбудову пам’яток історії та культури, розповсюдження реклами у мережі Інтернет, створення привабливих умов інфраструктури, сфери обслуговування. Було проведено опитування 500 осіб щодо розвитку туризму в Страсбурзі, результати якого викладені у статті.

Ключові слова:

туризм, розвиток економіки, туристичні об’єкти, туристичний регіон

Посилання:

1. World Travel & Tourism Council. – http://www.wttc.org/eng/ Tourism_Research/Tourism_Policy_Research/. 2. Визначні місця в м. Страсбург [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/places.php 3. Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010 (затверджений Держспоживстандартом): Наказ від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ecostandart.com.ua/klassifikatory.html 4. Музеї Страсбурга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musees-ru 5. Офіційний сайт Страсбурга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.en.strasbourg.eu/en/economy-research-dev/economicdevelopment/ 6. Туризм у Ельзасі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourisme-alsace.com/en/key-moments-strasbourg/

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Glybovets, V., Saharchuk, N.(2013). Тhe development of tourism industry in the border towns on the example of Strasbourg. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 56-59 (in Ukrainian, abstr. in English).