Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТУРЕЧЧИНИ

Матвієнко Н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено сучасний стан розвитку туризму Туреччини. Виявлені особливості розвитку однієї з головних передумов розвитку туризму – туристичної інфраструктури, зокрема розглянуто сферу розміщення, сферу харчування та транспортне забезпечення туризму. Проаналізовано динаміку туристичних потоків Туреччини. Охарактеризовані тенденції розвитку внутрішнього туризму. Проаналізовано політику уряду щодо просування туристичного продукту на міжнародному ринку. Виявлені перспективи розвитку туризму Туреччини.

Ключові слова:

туристична інфраструктура, ринок туризму, Туреччина, готель, туристичний продукт

Посилання:

1. Туристична стратегія розвитку Туреччини до 2023 року / Міністерство культури і туризму Туреччини. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.kultur.gov.tr/genel/text/eng/TST2023.pdf 2. Всемирный экономический форум: рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности сектора путешествий и туризма 2013 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2013 3. Самые посещаемые музеи Турции / Новости Турции [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://turknews.ru/turizm/414 4. Халяльные отели Турции процветают / Новости Турции [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://turknews.ru/turizm/1188

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Matviyenko, N.  (2013). Тrends in the development of tourism in Тurkey. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 53-56 (in Ukrainian, abstr. in English).