Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІЇ ПЕРІОДУ 1919-1939 РОКІВ: НАПРЯМИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ КАРТОГРАФУВАННЯ

Бондаренко Е., Іщук А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено, що основними напрямами роботи картографо-геодезичних служб Польщі, Румунії, Чехословаччини та СРСР, діяльність яких у 1919–1939 роках концентрувалась у військових відомствах, були: перевидання існуючих загальногеографічних карт різних видавців та років створення; оновлення змісту карт, існуючих відповідно до стану місцевості та періоду створення; розробка нових картографічних творів загальногеографічного змісту на основі проведення топографічної зйомки. Встановлено прямий зв’язок особливостей та напрямів загальногеографічного картографування західноукраїнських територій у міжвоєнний період. Результати представлені оригіналами загальногеографічних карт певного масштабного ряду, які покривають західноукраїнські території відповідно до напрямів та особливостей картографування. Практичне використання існуючих карт можливе, зокрема, у середовищі комп’ютерної інформаційної системи, створення якої обґрунтоване методологічними принципами, що визначають її функціональні можливості.

Ключові слова:

загальногеографічне картографування, перевидання загальногеографічних карт, оновлення змісту карт, топографічна зйомка, масштабний ряд, інформаційна система, функціональні можливості

Посилання:

1. Архів карт Військового Інституту Географічного 1919–1939 років видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://мapywig.org 2. Історія у топографічних картах та топографічні карти в історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maps4u.lt/ ru/maps.php?cat=48 3. Ищук. А. В. Методологические и технологические особенности систематизации общегеографических карт периода 1919–1939 годов на западноукраинские территории / А. В. Ищук, Э. Л. Бондаренко // Материалы Международной научно-практической конференции “Современная наука: тенденции развития” (Краснодар, 28 декабря 2012 г.). – Краснодар: Априори, 2012. – Выпуск 3. 4. Іщук А. В. Напрями загальногеографічного картографування західноукраїнських земель Польським ВІГ у 1919–1939 роках [Текст] / А. В. Іщук // Збірник наукових праць Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. – 2011. – Випуск 7. 5. Іщук А. В. Особливості змісту польських загальногеографічних карт періоду 1919–1939 років на західноукраїнські землі / А. В. Іщук, Е. Л. Бондаренко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 15. 6. Cосса Р. І. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1941 р. [Текст] / Сосса Р. І. – К., 2007. 7. Cосса Р. І. Картографування території України [Текст] / Сосса Р. І. – К., 2004.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bondarenko, E., Ischuk, A. (2013). General geographical maps on the territory of western ukrainian lands during the period of 1919-1939: directions, peculiarities and results of mapping. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 47-52 (in Ukrainian, abstr. in English).