Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СИСТЕМА МІСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Гладкий О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:

Розкриваються особливості формування системи розселення міського населення України. Висвітлено особливості її щільності, урбанізації, скупченості та показники гравітаційного поля потенціалу у розрізі окремих областей. Розкрито особливості розміщення міст України за методом найближчого сусідства. Визначено зони впливу окремих міст України на навколишні території за методом Вороного. Побудовано псевдоізолінії поля розселенського потенціалу міст України. Проаналізовано вплив системи розселення на формування промислових центрів, вузлів та агломерацій України.

Ключові слова:

міське розселення, урбанізація, промислові агломерації, метод Вороного

Посилання:

1. Івченко А. Міста України. Довідник. / А. Івченко. – К.: НВП Картографія, 1999. – 136 с. 2. Іщук С. І. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту: Монографія. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2005. – 240 с. 3. Мезенцев К. В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: Монографія. / Мезенцев К. В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 253 с. 4. Міста України: Інформаційно-статистичний довідник. – К.: “АВК- Росток” / ФО СВ Якубець А. В., 2007. – 128 с. 5. Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти. / Салій І. М. – К.: Наукова думка, 2005. – 302 с. 6. Слука Н. А. Градоцентрическая модель мирового хозяйства. / Слука Н. А. – М.: Пресс-Соло, 2005. – 168 с. 7. Статистичні регіональні щорічники України (м. Київ, м. Севастополь, АР Крим та області України) за 2011 р. [Електронний ресурс]. / Держ. ком. статистики України; ред. О. І. Шестаков. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): некольор. ; 12 см. – (Статистичні регіональні щорічники України (м. Київ, м. Севастополь, АР Крим та області України) за 2011 р.). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP ; MS Word-97-2000-XP. – Назва з контейнера. 8. Шевченко В. О. Центризм та центричність в географії. / В. О. Шевченко – К.: Ніка-Центр, 2006. – 160 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gladkey, A.  (2013). The urban settlement system in Ukraine as a factor of industrial agglomerations development. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (61), 36-40 (in Ukrainian, abstr. in English).